Materiały dla uczestników

• Karta badania pacjenta – dłoń PDF – pobierz
• Formularz wnioskowania klinicznego PDF – pobierz
• Karta badania pacjenta PDF – pobierz
• Karta badania pacjenta – stawy skroniowo żuchwiowe PDF – pobierz
• Karta badania pacjenta – stopa PDF – pobierz
• Screening – testy przesiewowe PDF – pobierz
• Plan terapii TX PDF – pobierz
• Wzorce kliniczne dla Lx PDF – pobierz
• Szwajcarskie wytyczne odnośnie bezpiecznego prowadzenia
Igłoterapii Suchej Punktów Spustowych – pobierz
• INFORMACJA DLA PACJENTA Igłoterapii Suchej Punktów Spustowych – pobierz
• Wpis do rejestru Placówek Oświatowych – pobierz
• Wzór certyfikatu do KFS – pobierz
• Lista Technik ;poziom 1 pobierz