BOBATH ADULTS

Ocena i terapia dorosłych pacjentów z problemami neurologicznymi

W skrócie

Metoda Bobath Adults opiera się na dwóch głównych zasadach:
1. Można poprawić funkcje ruchowe u osób z problemami neurologicznymi
2. Traktujemy pacjenta całościowo

Metoda Bobath została stworzona w latach 40 przez Bertę i Karela Bobath w Anglii.
W tamtym okresie panował pogląd że ludzie po udarze nie mogą usprawnić utraconych funkcji ruchowych. Wzmacniano stronę zdrową lub nie robiono nic.

Rewolucyjne pomysły Bobathów pokazały że jest możliwa poprawa po stronie dotkniętej udarem. Ich holistyczne podejście pokazało że ciało funkcjonuje jako całość i można poprawić chód i balans prowadząc terapię ręki.

W jednym z wywiadów Bobath wyjaśnił idee metody: „…to jest całkowicie nowy sposób myślenia, obserwowania, i interpretacji stanu pacjenta. Następnie dostosowywujemy naszą pracę – zgodnie ze znanymi technikami – aby widzieć i poczuć co jest niezbędne i możliwe do osiągnięcia. Nie uczymy ruchów, umożliwiamy ich wykonanie…”.

Kurs prowadzony w języku angielskim z polskim tłumaczeniem.


icon-cal

Czas trwania

2 części po 8 dni, min. 110 h

icon-users

Dla kogo?

Fizjoterapeuci i Terapeuci zajęciowi

icon-users

Cena

6700 zł za cały kurs

 

Opis kursu

Ten zatwierdzony przez IBITA kurs skupia się na ocenie i terapii dorosłych pacjentów z hemiplegią po udarze oraz innymi uszkodzeniami górnego neuronu ruchowego.Nauczane sposoby interwencji terapeutycznej reprezentują najlepszą praktykę we współczesnej terapii. Założenia teoretyczne bazują na badaniach klinicznych oraz publikacjach medycznych. Dzięki temu, kurs ten umożliwi praktyczne zastosowanie najnowszych naukowych odkryć w dziedzinie neurologii.

Terapia Bobath jest nastawiona na maksymalizowanie efektywnego wykonania zadań istotnych dla pacjenta. Nadrzędnym jej celem jest wzmocnienie uczestnictwa pacjenta w życiu osobistym i publicznym.

Podstawy metody Bobath opierają się na ciągłej pracy z pacjentem. Fizjoterapeuta pomaga ułatwia wykonanie czynności, rozciąga skrócone mięśnie, mobilizuje sztywne stawy, wzmacnia słabe mięśnie, poprawia symetrię ciała.
Metoda Bobath umożliwia pacjentom poruszanie się w najbardziej efektywny sposób. Zużywając mniej energii, oszczędzają tkanki i zmniejszają uczucie zmęczenia.

Głółwnym celem jest nauczyć ciało i umysł najłatwiejszego sposobu poruszania się, włączając w to maksymalnie dużo części ciała, używając wszystkich możliwych do wykonania, w danym momencie, ruchów, próbując jednocześnie poprawić zdolności ruchowe.

– wykładów, będących teoretycznym podłożem praktyki,

– z sesji praktycznych, uczących handlingu i umiejętności wnioskowania klinicznego,

– demonstracji oraz sesji terapeutycznych z pacjentami.

Na koniec kursu uczestnicy będą w stanie:

• docenić stały rozwój Koncepcji Bobath;

• zrozumieć funkcjonalne konsekwencje uszkodzeń centralnego układu nerwowego;

• wcielić zasady ICF w proces oceny i terapii dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi;

• zaadaptować i wykorzystać odpowiednie teoretyczne założenia terapii do określonego pacjenta w jego środowisku (terapia zindywidualizowana na potrzeby pacjenta);

• analizować i torować wydajną kontrolę posturalną i ruchową, która jest niezbędna do udanego wykonywania czynności codziennych;

• efektywnie wspomóc pacjenta manualnie, podczas gdy będzie on próbował osiągnąć założone cele funkcjonalne i partycypacyjne;

• wykorzystywać w swoim podejściu do terapii zasady kontroli motorycznej, uczenia motorycznego, plastyczności nerwowej i mięśniowej;

• docenić wagę odpowiednich testów sprawdzających wyniki pacjenta, które wspierają praktykę opartą na dowodach;

• kontynuować proces nauczania przez krytyczne czytanie literatury tematycznej, samoocenę oraz dzielenie się wiedzą/wnioskami z innymi.

Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą kurs podstawowy Koncepcji Bobath, otrzymają oficjalny certyfikat IBITA.
Fizjoterapeuci i Terapeuci Zajęciowi;

Lekarze, terapeuci mowy i licencjonowane pielęgniarki mogą uczestniczyć całościowo w kursie za zgodą instruktora prowadzącego szkolenie.
Aby zgłoszenie na kurs zostało zaakceptowane, uczestnicy kursu muszą posiadać dyplom potwierdzający ukończenie kierunkowej uczelni.
Od uczestników oczekuje się poświęcenia około jednej dodatkowej godziny na samodzielną naukę i przyswajanie wiedzy, każdego wieczoru w trakcie trwania kursu.

Każdy uczestnik kursu tworzy też ‘opis przypadku’ pomiędzy pierwszym a drugim zjazdem, by pokazać wcielenie wiedzy zdobytej na kursie w osobistą praktykę terapeutyczną.

Jeśli uczestnik kursu będzie nieobecny więcej niż jeden dzień (łącznie powyżej 8 godzin) w trakcie kursu podstawowego, nie otrzyma certyfikatu IBITA.

Terminy kursu

Tydzień 1: 10-17 marca 2018
Tydzień 2: 9-16 czerwca 2018

Opinie o kursie
Prześlemy wkrótce

Zobacz też:

Pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami (e-mail: info@ortokursy.pl • telefon: +48 509 464 984).