FITS

Diagnostyka i terapia skolioz wg Metody FITS
(Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

W skrócie

Metoda FITS jest koncepcją autorską, która może być stosowana jako: samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego a także korekcja obręczy barkowej i miednicznej po zabiegach operacyjnych.

Koncepcja FITS została opracowana w 2004 roku przez dr n. med. Mariannę Białek oraz` mgr Andrzeja M’hango. Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz licznych badań i dyskusji w gronie naukowców (ortopedów, biomechaników, rehabilitantów i psychologów) koncepcja FITS jest stale rozwijana i prezentowana na licznych konferencjach naukowych zarówno w Polce jak i za granicą – Międzynarodowe Konferencje Zachowawczego Leczenia Skolioz „SOSORT”.

Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, autorzy koncepcji proponują indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia, oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii.


icon-cal

Czas trwania

Kurs składa się z trzech spotkań. W sumie 96 godzin

icon-users

Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów i lekarzy

icon-users

Cena

6250 zł za cały kurs

Koncepcja FITS obejmuje trzy istotne etapy terapii:

1. Badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS
2. Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni;
3. Budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie

Terminy kursów

Grupa 7: lista rezerwowa
Część 1: 10 – 13 września 2018
Część 2: 26 – 28 października 2018
Część 3: 12 – 15 grudnia 2018

Grupa 8:
Część 1: 18 – 21 marca 2019
Część 2: 8 – 10 kwietnia 2019
Część 3: 5 – 8 czerwca 2019

Instruktorzy:
dr n. med .Marianna Białek
mgr Andrzej M’hango D.O.

1. Niewystarczająca świadomość własnej postawy powodująca słabe zaangażowanie dziecka w procesie leczenia;
2. Ograniczenia mięśniowo-powięziowe utrudniające trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny skoliozy;
3. Segmentalnie zmniejszona kifoza piersiowa;
4. Nieprawidłowe obciążanie stóp;
5. Zaburzona stabilizacja dolnego tułowia;
6. Wzmożone napięcie mięśniowo-powięziowe między szczytem skoliozy Th/L a talerzem biodrowym, ograniczające shift kręgosłupa do korekcji skoliozy;
7. Ograniczona ruchomość 3-4 żeber po stronie wklęsłości skoliozy, zaburzony mechanizm ruchów klatki piersiowej w trakcie oddychania (oddychanie wypukłościami);
8. Nieprawidłowe wzorce postawy spowodowane długotrwałą stymulację skoliozogenną;
9. Dysbalans nerwowo-mięśniowy:
10. Nieprawidłowe obciążanie pośladków w pozycji siedzącej, nieprawidłowy chód oraz wykonywane czynności dnia codziennego z powodu długotrwającego skoliotycznego wzorca ruchowego.
1. Uświadomienie dziecku istniejącej deformacji kręgosłupa i tułowia, oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy;
2. Relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny;
3. Poprawa segmentalnej kifotyzacji kręgosłupa piersiowego;
4. Nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych;
5. Wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia;
6. Nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego;
7. Torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych;
8. Wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek, trójkątów talii i miednicy);
9. Nauka ćwiczeń równoważnych i poprawiających nerwowo-mięśniową koordynację w korekcji skoliozy;
10. Nauka prawidłowego obciążania pośladków w siadzie, nauka prawidłowego chodu i czynności dnia codziennego.
Opinie o kursie
Przekażemy wkrótce.

Zobacz też:

Pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami (e-mail: info@ortokursy.pl • telefon: +48 509 464 984).