Igłoterapia sucha punktów spustowych

Igłoterapia sucha

Skuteczna metoda redukcji dolegliwości bólowych, poprawy ruchomości i tonusu mięśniowego.
Karol Szapel MSc PT MT CAFS CDN

W skrócie

Szkolenie jest autorskim programem edukacyjnym, którego autorem jest fizjoterapeuta neuroortopedyczny Karol Szapel. Zawarte w programie zagadnienia opracowano na podstawie szerokiej meta-analizy i integracji współczesnych doniesień, teorii i hipotez naukowych oraz doświadczeń własnych z ponad 10 lat praktyki igłoterapeutycznej.

Igłoterapia sucha (DN – dry needling)
to metoda terapeutyczna, polegająca na mechanicznym oddziaływaniu na wybraną strukturę anatomiczną za pomocą wprowadzanej przez skórę cienkiej i pełnej igły, bez podawania (iniekcji) jakichkolwiek preparatów farmakologicznych, ani suplementów. Głównym mechanizmem oddziaływania igłoterapii suchej, bez względu na okolicę aplikacji, jest wywoływanie procesów odwrażliwienia obwodowego (desensytyzacji obwodowej).

Mechanizm odwrażliwiania jest formą neuromodulacji bólu, a więc jego głównym zadaniem jest obniżanie poziomu dolegliwości bólowych, a tym samym poprawa funkcjonalności pacjenta i umożliwienie podjęcia dalszych kroków terapeutycznych. Należy podkreślić, iż zjawisko w postaci punktu spustowego występuje u każdej osoby powyżej 1 roku życia – to poziom uwrażliwienia owych punktów jest aspektem klinicznym, wymagającym interwencji terapeutycznej.

Poznasz znacznie więcej, niż same techniki.
Kluczowym aspektem igłoterapii suchej jest dostosowanie parametrów zabiegowych i bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Nowa grupa:
Pierwszy zjazd 1 – 4 czerwca 2019
Drugi zjazd 14 – 17 września 2019


icon-cal

Czas trwania

2 razy po 4 dni
54 godziny zegarowe
72 godziny dydaktyczne

icon-users

Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów oraz akupunkturzystów

icon-users

Cena

3000 zł przy płatności jednorazowej
3200 zł w dwóch ratach 1600 zł za zjazd płatne przed każdym modułem

 

Opis kursu:

Szkolenie składa się z 2 modułów 4-dniowych, zawierających łącznie 54 godziny zegarowe (72 godziny
dydaktyczne) oraz bezpłatnego egzaminu certyfikacyjnego (DN-Ex), organizowanego w ustalonym
indywidualnie terminie:
Moduł podstawowy (DN-M-1)
Czas trwania: 4 dni / 27 godz. zeg. / 36 godz. dyd.
‣ Przedstawienie podstawowych informacji patofizjologicznych, diagnostycznych i metodycznych
igłoterapii suchej punktów spustowych
‣ palpacja, diagnostyka i techniki igłoterapeutyczne dla mięśni obręczy kończyny górnej i dolnej
Moduł zaawansowany (DN-M-2)
Czas trwania: 4 dni / 27 godz. zeg. / 36 godz. dyd.
‣ Przedstawienie zaawansowanych informacji neurofizjologicznych, różnicowania i metodyki
igłoterapii suchej punktów spustowych
‣ palpacja, diagnostyka, różnicowanie i techniki igłoterapeutyczne dla mięśni kończyny górnej, dolnej
oraz kręgosłupa
Egzamin certyfikacyjny (DN-Ex)
Uzyskanie certyfikatu wymaga uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.
Czas trwania: 1 godzina zegarowa
‣ Test: 20-30 pytań zamkniętych
‣ Praktyka: omówienie i przedstawienie procesu diagnostyczno-terapeutycznego 2 zagadnień,
wylosowanych przez uczestnika

Cele kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie rozumiał i potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej
praktyce klinicznej, w tym:
‣ anatomię i fizjologię układu mięśniowo-powięziowego
‣ biomechanikę układu mięśniowo-powięziowego
‣ patoneurofizjologię punktów spustowych
‣ mechanizmy bólu lokalnego i rzutowanego z układu mięśniowo-powięziowego
‣ mechanizmy powstawania i utrzymywania się zespołów bólu mięśniowo-powięziowego
‣ współwystępowanie dysfunkcji somatycznych, trzewnych i autonomicznych
‣ podstawy oddziaływania, metodykę zabiegową oraz bezpieczeństwo zabiegów DN

Efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:
‣ przeprowadzić wywiad i badanie kliniczne w kontekście mięśniowo-powięziowych zespołów
bólowych
‣ różnicować dysfunkcje i patologie somatyczne, trzewne i autonomiczne w kontekście mięśniowo-
powięziowych zespołów bólowych
‣ rozpoznawać wzorce rzutowanego bólu mięśniowo-powięziowego
‣ przeprowadzić badanie manualne i określić wzorzec zaburzenia mięśniowo-powięziowego, w tym
wzorzec przeciążeniowy, kompensacyjny i neurogenny
‣ planować i wykonać terapię punktów spustowych metodą DN
‣ zapobiegać i postępować w przypadkach niepożądanych odpowiedzi i komplikacji śród- i
pozabiegowych

Zagadnienia

Program szkoleniowy obejmuje poniższe zagadnienia teoretyczne i praktyczne:
‣ Struktura układu mięśniowo-powięziowego – architektura, przebiegi, topografia, palpacja, badanie
kliniczne
‣ Unerwienie układu mięśniowo-powięziowego – pochodzenie, przebiegi, topografia, palpacja, strefy
ryzyka
‣ Unaczynienie układu mięśniowo-powięziowego – pochodzenie, przebiegi, topografia, palpacja, strefy
ryzyka
‣ Fizjologia i patofizjologia skurczu mięśniowego
‣ Definicje i terminologia MTrPs
‣ Zaburzenia histologiczne, bioemchaniczne, hemodynamiczne, biochemiczne i czynnościowe
wywołane aktywnością MTrPs – przegląd literatury
‣ Hipotezy patofizjologii MTrPs – przegląd literatury
‣ Podstawy nauk o bólu mięśniowym
‣ Dysfunkcje motoryczne, sensoryczne i autonomiczne w wyniku aktywności punktów spustowych
‣ Czynniki wywołujące i podtrzymujące aktywność MTrPs
‣ Kryteria diagnostyczne mięśniowo-powięziowego zespołu bólowego
‣ Diagnostyka różnicowa pod kątem MPS i MTrPs
‣ Metodyka zabiegów igłoterapeutycznych, w tym:
– Wskazania i przeciwwskazania do DN
– Informowanie i zgoda pacjenta
– Przygotowanie miejsca i narzędzi zabiegowych
– Dobór igły, metody stabilizacji tkanki, zasady wkłucia, penetracji i manipulacji igłą
– Zasady wzbudzania i kontrolowania intensywności odpowiedzi zabiegowych
– Postępowanie pozabiegowe, minimalizacja tkliwości pozabiegowej
– Postępowanie w przypadku niepożądanych odpowiedzi śród- i pozabiegowych oraz komplikacji

Termin kursu

Grupa 1 Warszawa
Pierwszy zjazd 19 – 22 stycznia 20119
Drugi zjazd 4 – 7 kwietnia 2019

Grupa 2 Warszawa
Pierwszy zjazd 1 – 4 czerwca 2019
Drugi zjazd 14 – 17 września 2019

Instruktor i autor:

Karol Szapel
Fizjoterapeuta neuro-ortopedyczny z ponad 14-letnim doświadczeniem klinicznym i ponad 10-letnim doświadczeniem nauczycielskim. Jego priorytetem jest zaangażowanie uczestników w proces uczenia się oraz przekazywanie wiedzy tak, aby uczestnik przede wszystkim rozumiał, nie tylko poznawał suche fakty, techniki i sztuczki terapeutyczne.

Organizator ponad 125 szkoleń, prowadzący projekty naukowe przy Polskiej Akademii Nauk (PAN), współzałożyciel i kilkuletni dyrektor FICO Polska.
http://ofc.edu.pl/igloterapia-sucha/

Zobacz też:

Pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami (e-mail: info@ortokursy.pl • telefon: +48 509 464 984).