McKenzie

Kurs leczenia bólu kręgosłupa

W skrócie

Metoda McKenziego wywodzi się z Nowej Zelandii, dotyczy leczenia bólu kręgosłupa, a jej podstawą jest przekonanie o samowystarczalności oraz samodzielności pacjenta w radzeniu sobie z bólem.

Są oczywiście przypadki, w których techniki terapeutyczne stanowią nieodłączną część leczenia i dlatego te techniki są prezentowane w pełnym zakresie w trakcie kursu, jednak pamiętać należy o tym, że w procesie leczenia metodą McKenziego najistotniejsza jest autoterapia Pacjenta.

Szkolenie ukierunkowane jest na nauczenie się rozpoznawania pacjentów podatnych na metodę biomechaniczną oraz na odróżnianiu pacjentów zdolnych do skorzystania z samodzielnej terapii.

Kurs Metoda Mckenziego składa się z 5 części i kończy się egzaminem uwierzytelniającym.
Liczne badania naukowe potwierdzają wartość i skuteczność metody McKenziego.


icon-cal

Czas trwania

4 kursy A,B,C,D po 4 dni

icon-users

Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów i lekarzy

icon-users

Cena

Część A : 1650 PLN
Część B : 1650 PLN
Część C : 1450 PLN
Część D : 1450 PLN
Egzamin Uwierzytelniający: 640 PLN
Kurs Przypominający: 340 PLN

 

Program kursu

Część A – Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Pierwsza część kursu podstawowego składa się z wykładów, dyskusji, demonstracji na pacjentach i sesji praktycznych. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z koncepcją – ideą metody McKenziego oraz umożliwienie im dokonania klasyfikacji leczenia zespołów bólów kręgosłupalędźwiowego. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać, którzy pacjenci są podatni na metodę biomechaniczną; a także odróżniać pacjentów zdolnych do skorzystania z samodzielnej terapii od tych, którzy wymagają udziału terapeuty w celu dokonania postępu w terapii. Eksponowana jest także zasadnicza rola PROFILAKTYKI w metodzie McKenziego. Zasady zapobiegania nawrotom bólu są częścią edukacji każdego pacjenta, podobnie jak metody radzenia sobie z nawrotami, jeśli takowe nastąpią.

Część B – Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa

Druga część kursu podstawowego powraca do koncepcji z części pierwszej i za pomocą demonstracji na pacjentach, wykładów, pracy grupowej i sesji praktycznych prezentuje skuteczność tych samych metod w odniesieniu do innych części kręgosłupa. Prezentowana jest również diagnostyka różnicowa problemów związanych z odcinkiem Piersiowym i szyjnym kręgosłupa, a także objawów specyficznych dla odcinka szyjnego kręgosłupa, takich jak zawroty, bóle głowy i inne.

Część C – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia – Kręgosłup Lędźwiowy (kurs zaawansowany) oraz Kończyny (kończyna dolna)

Kurs w formie czterodniowych warsztatów polega na pełnym uczestnictwie w praktycznym rozwiązywaniu problemów klasyfikacji pacjentów z różnymi dolegliwościami kręgosłupa. Na segment C składaja się:

warsztaty w zakresie podstawowych technik manualnych (liczba uczestników jest ograniczona dla zapewnienia adekwatnej opieki dydaktycznej). Dogłębna analiza praktyki klinicznej
praca – ćwiczenia w małych grupach – praktyczne rozwiązywanie problemów, demonstracja bardziej złożonych przypadków (na dwóch lub więcej pacjentach)
zapoznanie się z literaturą fachową
analiza przypadków pacjentów z objawami ze strony kończyny dolnej, ich diagnostyka i opracowanie programu leczenia tych zaburzeń

Część D – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia – Kręgosłup Szyjny i Piersiowy (kurs zaawansowany) oraz Kończyny (kończyna górna)

Czwarta część kursu podstawowego, podobnie jak trzecia, jest zorganizowana w formie warsztatów w małych grupach. Główny nacisk kładzie się na zaawansowane techniki manualne, a także na pełne uczestnictwo w praktycznym rozwiązywaniu problemów na poziomie zaawansowanym. Segment D jest integralną częścią kursu podstawowego, niezbędną dla osiągnięcia kompetencji metody McKenziego. Omawiane są też zasady biomechanicznego diagnozowania i leczenia objawów ze strony kończyny górnej.

Część E – Kończyny

Dwudniowy (14 godzin) kurs dotyczący biomechanicznego diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kończyn. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest odbycie kursów A-D.

Egzamin Uwierzytelniający (Credentialling Examination -MICE)
(Warunek uczestnictwa – zaliczenie kursu podstawowego A-D).

Egzamin testuje podstawową kompetencję w zakresie metody McKenziego i odbywa się kilka razy do roku w różnych krajach, w tym także w Polsce. Wynik pozytywny zapewnia kandydatowi wpis do rejestru Międzynarodowego Instytutu McKenziego (The McKenzie Institute International), a także rejestru prowadzonego przez filię polską – The McKenzie Institute Poland. Rejestry te są dostępne dla przedstawicieli świata medycznego, pracodawców i potencjalnych pacjentów. Egzamin składa się z części praktycznej, audiowizualnej oraz pisemnego testu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Instytucie McKenziego Polska w Poznaniu.

Dyplom z Zakresu Diagnozowania i Terapii Biomechanicznej
(Diploma in Mechanical Diagnosis and Therapy- Dip MTD)
(Warunek uczestnictwa – zaliczenie kursu podstawowego A-D oraz zaliczenie egzaminu uwierzytelniajacego)

Najwyższym stopniem kwalifikacji w zakresie metodyki McKenziego jest kurs dyplomowy, który składa się z części teoretycznej (jeden semestr) realizowanej na zasadzie internetowej (Distant Learning) na bazie Uniwersytetu w Otago w Nowej Zelandii lub Uniwersytetu w Dundee (Wielka Brytania) oraz dziewięciotygodniowego kursu praktyki klinicznej (360 godzin) aktualnie przeprowadzanego w USA, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii.
Warunkiem odbycia tego kursu jest przejście pełnego programu szkolenia (części A-D) i zdanie egzaminu uwierzytelniającego (MIICE).

Terminy kursów

Grupa 1 Warszawa
Część A: 18 – 21 październik 2018

 

Zobacz też:

Pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami (e-mail: info@ortokursy.pl • telefon: +48 509 464 984).