OMT

Szkolenie OMT- Maitland (DVMT)

 

Po co mi OMT?

OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej, przeprowadzany pod nadzorem DVMT (niemieckiej organizacji fizjoterapeutów manualnych) i z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.


icon-cal

Czas trwania

Około 2 – 3 lata

icon-users

Dla kogo?

Do kursu OMT może przystąpić osoba, która ukończyła minimum 8 tygodni szkolenia koncepcji Maitland
(po drugim tygodniu kursu 2b).
Co ważne moduły teoretyczne otwarte są dla wszystkich zainteresowanych!

 

Podczas szkolenia dostaniesz między innymi odpowiedź na pytania:

➢ Jak w codziennej praktyce klinicznej ustalać prognozę dla pacjentów?

➢ Jak rozpoznawać wzorce kliniczne? (Poznasz także nowe wzorce kliniczne!)

➢ Jak czynniki ryzyka wpływają na terapię i prognozę?

➢ Jak komunikować się z „trudnym” pacjentem?

➢ Jak w optymalny sposób stosować ćwiczenia i programy treningowe?

➢ Jak dawkować intensywność technik podczas badania i terapii?

Powtórzysz i poszerzysz wiedzę z zakresu technik terapii manualnej, w tym manipulacji.

W codziennej praktyce klinicznej wiele rzeczy wykonujemy automatycznie, bez wtórnej refleksji.

Dzięki szkoleniu OMT nauczysz się przeprowadzać świadomy proces wnioskowania klinicznego u każdego pacjenta.

Kurs składa się z dwóch typów zajęć: modułów praktycznych i teoretycznych. Część teoretyczna to cykl pięciu kursów (każdy trwa 4 dni), nastawionych na bardzo wnikliwe i krytyczne spojrzenie na współczesne podejście terapeutyczne, oraz przygotowujących do samodzielnej pracy z pacjentem.

Moduły teoretyczne obejmują:

Evidence Based Practice – wykorzystanie badań naukowych w fizjoterapii, jak korzystać z literatury i jak interpretować informacje z badań naukowych;

Statystyka w medycznych badaniach naukowych i pisanie własnego artykułu;

Screening medyczny w fizjoterapii – ocena stanu medycznego pacjenta, sytuacje niebezpieczne, w jakich sytuacjach musimy odesłać pacjenta do lekarza – to niezwykle istotne zagadnienia przydatne przy tzw. pierwszym kontakcie;

Zagadnienia dotyczące bólu – omówienie mechanizmów bólowych, procesy chronifikacji, czynniki psychospołeczne i stojące za nimi strategie terapii bólu;

Biomechanika i klasyfikacja wzorców dla potrzeb fizjoterapii.

Drugim elementem szkolenia OMT Maitland (DVMT), są cztery moduły praktyczne tzw. Mentored

Clinical Practice (MCP) – praktyka kliniczna pod nadzorem. W trakcie szkolenia trzeba zaliczyć cztery

pięciodniowe moduły MCP. Oznacza to 160 godzin badania i terapii pacjentów pod nadzorem

doświadczonych i wykwalifikowanych fizjoterapeutów OMT.

1 nauczyciel może obserwować maksimum 4 osoby podczas kursu.

Pod koniec szkolenia uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Egzamin OMT:

1. Prezentacja pracy dyplomowej

2. Przeprowadzenie badania i terapii pacjenta w obecności trzech egzaminatorów

3. Egzamin medyczny

4. Egzamin z technik, wykonywanych na uczestnikach i na nauczycielach

KURSY TEORETYCZNE:
Można brać udział nie będąc zapisanym na kurs OMT
obowiązkowe dostępne dla wszystkich, można zrobić i "mieć zaliczone" na później.
Przy większej liczbie chętnych, ceny będą spadać.

będą ustalane, jak tylko będziemy wiedzieć ile osób jest chętnych.
Prowadzący:
Marcus Trocha

Termin:
14.-17.11.2019 Gdańsk

Omówienie dowodów naukowych dotyczących systemów kontroli motorycznej i przedstawieni na ichprzykładzie możłiwości (pozytywów i negatywów) badań naukowych w fizjoterapii.

Prowadzący:
Ralf Schesser

Termin:
12.-15.03.2020 Gdańsk

Zaawansowana wiedza odnoście fizjoterapii pacjentów z bólem przewlekłym i terapii bólu.

Prowadzący (Ralf) jest praktykiem, ale też członkiem Europejskiego Stowarzyszenia badania bólu i wykładowcą na wielu szkoleniach dotyczących tego tematu dla lekarzy i fizjoterapeutów.

Przekazywana wiedza jest zrozumiała i naprawdę możliwa do wprowadzenia w praktyce klinicznej.

Prowadzący:
Axel Schäfer

Termin:
12.-13.11.2020 i 4 – 5.02.2020

Na szkoleni STATYSTYSKA OMT nauczysz się podstaw statystyki na poziomie umożliwiającym rozumienie artykułów i badań naukowych. Ten kurs jest niezbędny żebyś był w stanie samodzielnie przygotować własna pracę badawczą wymaganą w procesie szkolenia OMT

Prowadzący:
Kerstin Luedtke i Dr Knorr

Termin:
07.-08.05.2020

Gdańsk

Prowadzący:
Dr Hans Knorr

Termin: 14.-15.11.2020

Warszawa

Cena
2000 zł

Moduł “Screening medyczny” ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie czerwonych flag i czynników ryzyka odnośnie patologii które nie mogą być leczone przez fizjoterapeutę (samodzielnie).

Podczas szkolenia omawiane są przypadki pacjentów i omawiany ich obraz kliniczny.

Dzięki temu uczestnicy poznają objawy wskazujące na poważne patologie medyczne. Na koniec szkolenia uczestnik będzie wiedział jak efektywnie i skutecznie oceniać patologie
medyczne i jak przedstawiać wyniki odpowiednim specjalistom medycznym.

Prowadzący:
Marcus Trocha

Termin:
09.-10.05.2020 Gdańsk

Zaawansowana wiedza odnośnie biomechaniki układu ruchu i jej powiązanei z terapią manualną.

Prowadzący jest nauczelem akademickim i fizjoterapeutą z olbrzymim doświadczeniem.

Cena 4 dni kursu teoretycznego jest liczona następująco:

10 – 11 osób 2000 zł
12 – 13 osob 1700 zł
14 – 15 osób 1500 zł
16 – 17 osób 1300 zł
18 + 1100 zł

 

Zobacz też:

Pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami (e-mail: info@ortokursy.pl • telefon: +48 509 464 984).