Screening medyczny w fizjoterapii

Cel kształcenia:
Celem ogólnym kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień dotyczących screeningu
medycznego w fizjoterapii u pacjentów w różnym wieku w tym osób starszych, wg najnowszej wiedzy z
EBM.

Zakres wiedzy nabywanej podczas kursu:
1. Wiedza odnośnie systemu flag w fizjoterapii
2. Wiedza o możliwościach wystąpienia objawów w obrębie układu ruchu, których źródło będzie
zlokalizowane w innym układzie,
3. Wiedza z zakresu z typowych zaburzeń układowych występujących u pacjentów geriatrycznych,
rzutujących objawy w układzie ruchu

Zakres umiejętności nabywanych podczas kursu:
1. Potrafi wykonać badanie neurologiczne dla potrzeb fizjoterapii,
2. Potrafi rozpoznać „czerwone flagi” – poważne patologie wymagające dalszej diagnostyki zwłaszcza u
pacjentów w podeszłym wieku,
3. Potrafi zróżnicować najczęstszych patologie w obrębie układów ciała człowieka z układem ruchu

Zakres kompetencji społecznych:
1. Rozumie potrzeby i ograniczenia komunikacyjne osób starszych
2. Rozumie potrzebę dalszego poszerzania wiedzy z zakresu screeningu w fizjoterapii
3. Rozumie niebezpieczeństwa związane z pierwszym kontaktem / samodzielnym kierowaniem na
fizjoterapię
Czas kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu wynosi 8 godzin
dydaktycznych (8 x 45 min). Kurs trwa 1 dzień.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
„Doskonalenie zawodowe fizjoterapeutów – wysokiej jakości, nowoczesne kursy doskonalące”,

nr projektu: POWR.05.04.00-00- 0102/16

1. Na bieżąco w trakcie realizacji poszczególnych tematów – sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i
umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego przez osoby
prowadzące dany temat np. stawiania rozpoznań na podstawie prezentowanego przypadku
klinicznego.
2. Końcowy egzamin teoretyczno – praktyczny:
– przeprowadzony przez jednoosobową komisję egzaminacyjną, powołaną przez organizatora kursu
doskonalącego (w skład wchodzić może koordynator merytoryczny kursu);
– czas trwania egzaminu powinien wynosić co najmniej 0,5 godz. dydaktycznej (20 min);
– warunkiem uzyskania zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu jest zaliczenie egzaminu w co
najmniej 70%;
– egzamin powinien być prowadzony w formie pisemnej – testu składającego się z 10 pytań oraz w
formie praktycznej – obejmującej przeprowadzenie odpowiedniego badania fizjoterapeutycznego.

Instruktor:
Dr Zbigniew Wroński specjalista fizjoterapii


icon-cal

Czas trwania

Czas trwania kursu: 1 dzień

icon-users

Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów pracujących w placówkach mających kontrakt z NFZ

icon-users

Cena

0 zł

 
Terminy kursów:

Grupa 11 Warszawa brak miejsc!
19 czerwiec 2019

Grupa 7 Kraków
19 czerwiec 2019

Zapisy:

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy przesłać w formie papierowej podpisane dokumenty przystąpienia do kursu.

Przeprowadzone Kursy:

Grupa 1 Warszawa
13 grudnia 2017

Grupa 2 Warszawa
19 czerwca 2018

Grupa 3 Gdańsk
17 wrzesień 2018

Grupa 4 Warszawa Lista Rezerwowa
23 wrzesień 2018

Grupa 5 Warszawa
20 listopad 2018

Grupa 6 Rzeszów
7 grudzień 2018 Lista Rezerwowa

Grupa 8 Warszawa
26 maj 2019

Grupa 9 Iwonicz Zdrój
2 czerwiec 2019

Grupa 10 Kraków
5 czerwiec 2019

Uwaga!
Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie ZMF lub Screening.

Dokumenty przystąpienia do projektu
 

Zobacz też:

Pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami (e-mail: info@ortokursy.pl • telefon: +48 509 464 984).