Terapia Manualna

bólów głowy pochodzenia szyjnego,
napięciowych i ustno twarzowych

W ostatnich 20 latach pojawia się coraz więcej dowodów wskazujących na wpływ górnego kręgosłupa szyjnego na różne rodzaje bólów głowy i bólów ustno twarzowych.
Trzy najczęstsze diagnozy dotyczące bólów głowy to Napięciowe bóle głowy (TTH), migrena i szyjno pochodne bóle głowy (CGH).
Praktyka oparta na dowodach naukowych potwierdza skuteczność terapii manualnej (łącznie z ćwiczeniami terapeutycznymi) jako głównego sposobu leczenia CGH i jako leczenie uzupełniające TTH i migreny.

Zaburzenia skroniowo żuchwowe (Temporomandibular Disorders – TMD) są uważane za najczęstsze chroniczne zaburzenie mięśniowo szkieletowe po przewlekłych bólach kręgosłupa lędźwiowego. Osoby z TMD cierpią w związku z częstymi problemami w zakresie TTH i migreny. Co więcej nowe prace naukowe potwierdziły udział górnego odcinka kręgosłupa szyjnego w TMD.
Według badań naukowych terapia manualna jest jednym z najbardziej skutecznych metod terapii TMD.

Podczas 3 dniowego kursu uczestnicy nauczą się diagnozowania trzech najczęstszych rodzajów bólów głowy: TTH, migreny i CGH. W oparciu o prawidłową diagnozę uczestnicy nauczą się doboru efektywnych technik manualnych jak i ćwiczeń leczniczych.

Dodatkowo, uczestnicy nauczą się diagnozować najczęstszy i w największym stopniu ograniczający pacjentów typ TMD (zaburzenia
skroniowo żuchwowe): TMD spowodowane bólem (głównie miogeniczne). Prawidłowa diagnoza naprowadzi nas na efektywną terapię, która zostanie przedstawiona.


icon-cal

Czas trwania

3 dni

icon-users

Dla kogo?

Fizjoterapeuci, Dentyści

 

Kurs zawiera:

1) Kliniczne podstawy naukowe:

Anatomia i kinezjologia górnego kręgosłupa szyjnego
(Occ-C1- C2-C3) i układu żucia 
 Anatomia i powiązania funkcjonalne układu żucia szyi 
  
Ból górnego kręgosłupa szyjnego i układ czucia
Ból górnego kręgosłupa szyjnego i układu
motorycznego
Górny kręgosłup szyjny i układ równowagi
Epidemiologia i patofizjologia pierwotnych bólów głowy (TTH i migreny), CGH i TMD
Czynniki współuczestniczące przy powstawaniu bólów głowy (pierwotnych i CGH) i TMD 

Czynniki psychospołeczne w powstawaniu bólów głowy i TMD 


2) Patologie i typowe wzorce kliniczne (wraz z diagnozą różnicową):
Szyjnopochodne bóle głowy 

Napięciowe bóle głowy
Migrena 

Zaburzenia bólowe związane z obszarem skroniowo żuchwowym – mięśniowo i stawowo pochodne

3) Badanie i terapia typowych wzorców kliniczny:
Pytania przesiewowe z wywiadu dla pacjentów z CPH, TTH, migreny i TMD, wraz z diagnozą różnicową 

Badanie manualne górnego kręgosłupa szyjnego i TMJ: układ stawowy (stabilność, zakresy ruchu, testy niestabilności), układ mięśniowy (kontrola motoryczna, synchronizacja i koordynacja mięśni szyi i narządu żucia , umiejscowienie punktów spustowych), układ nerwowy (szczegółowe testy neurodynamiczne), układ czuciowo motoryczny (zawroty głowy pochodzenia szyjnego) 

Zasady prowadzenia terapii omawianych patologii z uwzględnieniem terapii manualnej i ćwiczeń leczniczych:
CGH – mobilizacja segmentalna górnego kręgosłupa szyjnego, trening postawy i głębokich zginaczy szyi.
TTH i Migrena – techniki mięśniowo powięziowe: punkty spustowe / poizometryczna relaksacja / techniki energizacji wybranych mięśni. Zasady leczenia bólu i ćwiczenia lecznicze.
TMD – techniki mięśniowo powięziowe dla mięśni narządu żucia, techniki relaksacji, zasady edukacji pacjenta, ćwiczenia lecznicze.
Cena:
1450 zł
Termin:
Wstępnie 9-11 Czerwiec
Plan kursu:

9:00-17:00:
Kliniczne podstawy naukowe CGH. Anatomia górnego kręgosłupa szyjnego. Wnioskowanie kliniczne dla pacjentów z
bólami głowy diagnostyka i terapii.
zasady badania górnego kręgosłupa szyjnego, badanie
segmentalne. Testy głębokich zginaczy szyi. Terapia manualna
CGH. Trening głębokich zginaczy szyi.
9:00-17:00 

Naukowe podstawy kliniczne TTH i Migreny. Badanie tkanek
miękkich kręgosłupa szyjnego (znaczenie bólów głowy)
Techniki uwalniania tkanek miękkich przy pierwotnych bólach
głowy: uwalnianie punktów spustowych, poizometryczna
relaksacja, rozciąganie manualne wybranych mięśni.
Naukowe podstawy kliniczne TMD, anatomia kliniczna TMJ i
układu żucia. Wnioskowanie kliniczne TMD diagnoza i terapia
9:00-17:00
Wpływ kręgosłupa szyjnego na TMD. Anatomia powierzchowna
układu żucia. Badanie i terapia układu.
Ciąg dalszy badania i terapii TMD. Przykład pacjenta z bólem głowy.
Podsumowanie kursu.

Tzvika Greenbaum

BPT, Masters (MuscSport), PhD student

Tzvika ukończył w 2004 BPT na Uniwersytecie w Haifie (Izrael) i w 2006 wyjachał do Adelaidy (Australia) gdzie zdobył tytuł MSC w zakresie fizjoterapii mięśniowo szkieletowej i sportowej (Uniwersytet Południowej Australii). Obecnie pracuje w praktyce prywatnej. Jego głównymi obszarami zainteresowań są dysfunkcje kręgosłupa szyjnego, bóle głowy, zaburzenia czaszkowo szczękowe. W codziennej praktyce wykorzystuje suche igły jako główne narzędzie terapeutyczne.

W swojej pracy opiera się na kombinacji dowodów naukowych i doświadczenia klinicznego w celu zapewnienia optymalnie dobranej terapii. Od 6 lat Tzvika prowadzi szkolenia podyplomowe w obszarze kręgosłupa szyjnego i rehabilitacji bóli głowy. W ostatnich latach Tzvika rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Tel Avivie przy swoim doktoracie. Uczy tam również rehabilitacji ortopedycznej i ćwiczeń terapeutycznych. Bada udział zaburzeń kręgosłupa szyjnego w zespołach bólowych twarzy. Celem projektu jest ocena parametrów kręgosłupa szyjnego w przypadku zaburzeń TMD u pacjentów i ocena częstości występowania szyjno pochodnych bólów głowy w tej
populacji.
Tzvika jest również certyfikowanym instruktorem suchego igłowania "David G Simons Academy".

 

Zobacz też:

Pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami (e-mail: info@ortokursy.pl • telefon: +48 509 464 984).