Dry Needling w Fizjoterapii Mięśniowo-Powięziowej pod kontrolą USG

Poznaj program

icon
Czas trwania

Kurs 4-dniowy - Moduł I (2 dni) oraz Moduł II (2 dni)

icon
Dla kogo?

kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów i lekarzy

icon
Cena

3200 zł za cały kurs w pakiecie z elektrolizą 5100 zł

Program Kursu:

Moduł I

Dzień 1

9.00-9.30 – omówienie spraw organizacyjnych szkolenia – zasady bezpieczeństwa.
9.30-10.30 – wprowadzenie do historii terapii mięśniowo-powięziowych punktów
spustowych (MPPS). Koncepcja budowy układu mięśniowo-powięziowego.
Metodyka wykonywania suchego igłowania (ang. Dry Needling – DN)
10.30-11.00 – wprowadzenie do ultrasonografii mięśniowo-szkieletowej (MSK).
Podstawy histologiczne tkanki mięśniowej i ścięgnistej
11.00-11.15. – przerwa kawowa
11.15-13.15 – omówienie wybranych jednostek chorobowych obręczy barkowej.
Badanie USG w diagnostyce chorób stożka rotatorów. Różnicowanie kliniczne
tendinopatii i entezopatii. Wykonywanie zabiegu suchego igłowania (DN) na
mięśniach: naramiennego, nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, obłego
mniejszego i większego, podłopatkowego, dwugłowego i trójgłowego ramienia,
ramienno-promieniowego, piersiowego większego
13.15-14.00 – przerwa obiadowa
14.00-14.45 – omówienie wybranych jednostek w obrębie stawu łokciowego
Tendinopatie i entezopatie okolic nadkłykci bocznych i przyśrodkowych kości
ramiennej. Wykonywanie zabiegów DN na mięśniach: prostownik promieniowy
nadgarstka długi, prostownik łokciowy nadgarstka długi, prostowniki palców długi,
łokciowy
14.45-15.15 – prezentacja i omówienie badania klinicznego i USG w chorobach
obręczy barkowej oraz kończyn górnych
15.15-15.30 – przerwa kawowa
15.30-16.45 – wykonywanie zabiegów DN na mięśniach: nawrotny obły, zginacz
promieniowy i łokciowy nadgarstka, dłoniowy długi, zginaczy palców powierzchowny,
zginacz długi kciuka
16.45-17.00 – podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień 2

9.00-10.00 – omówienie fizjologicznych mechanizmów gojenia tkanek. Ból mięśniowy
– fizjologia, objawy, terapia
10.00-11.15 – omówienie dysfunkcji i jednostek chorobowych w obszarze nadgarstka.
Badanie USG w ocenie struktur nadgarstka. Powtórzenie wybranych protokołów
leczenia z zastosowaniem suchej igłoterapii
11.15-11.30 – przerwa kawowa
11.30-13.15 – wykonywanie zabiegów DN na mięśniach: międzykostnych,
glistowatych, przeciwstawiacz palca małego, odwodziciel i zginacz palca małego,
zginacz długi i krótki kciuka, odwodziciel krótki kciuka, przywodziciel kciuka
13.15- 14.00 – przerwa obiadowa
14.00-15.15 – omówienie dysfunkcji i jednostek chorobowych w obszarze
piersiowego odcinka kręgosłupa. Wykonywanie zabiegów DN na mięśniach:
czworobocznym, równoległobocznych, najszerszym grzbietu, dźwigacz łopatki

15.15-15.30 – przerwa kawowa
15.30-16.45 – omówienie dysfunkcji oraz jednostek chorobowych części szyjnej
kręgosłupa. Wykonywanie zabiegów DN na mięśniach: prostowniki szyjnego odcinka
kręgosłupa, mostkowo-sutkowo-obojczykowe, pochyłe, podpotyliczne
16.45-17.00 – podsumowanie szkolenia moduł I

Moduł II –

Dzień 3

9.00-9.30 – omówienie pytań i zagadnień z poprzedniego kursu wraz
z doświadczeniami wykorzystania w praktyce DN z modułu I
9.30-10.30 – omówienie wybranych jednostek chorobowych obręczy miednicy.
Badanie USG w diagnostyce chorób stawu biodrowego: Zabiegi DN na mięśniach:
naprężacz powięzi szerokiej, pośladkowy duży mały średni, przywodziciel długi,
krótki, wielki, krawiecki i smukły
11.00-11.15 – przerwa kawowa
11.15-13.15 – omówienie wybranych jednostek chorobowych części lędźwiowo-
krzyżowej kręgosłupa. Badanie mięśni brzucha prostego, kresy białej, poprzecznego
brzucha. Zabiegi DN: prosty brzucha, czworoboczny lędźwi, prostowniki
powierzchowne grzbietu, wielodzielny
13.15-14.00 – przerwa obiadowa
14.00-14.45 – wykonywanie zabiegów DN na mięśniach: gruszkowaty, więzadło
krzyżowo-biodrowe tylne, czworogłowy uda, mięśnie kulszowo-goleniowe
15.15-15.30 – przerwa kawowa
15.30-16.45 – prezentacja i omówienie badania klinicznego i USG uda  i stawu
kolanowego. Zabiegi DN na więzadle rzepki, zespół tarcia
16.45-17.00 – podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień 4

9.00-11.15. – omówienie dysfunkcji i jednostek chorobowych w obszarze
twarzoczaszki i stawów skroniowo-żuchwowych. Zabiegi DN: skrzydłowate boczne,
żwacze, skroniowe, mięśnie mimiczne twarzy
11.15-11.30 – przerwa kawowa
11.30-13.15 – omówienie jednostek chorobowych w obszarze podkolanowym
i podudzia. Diagnostyka USG mięśni podudzia oraz ocena zakrzepicy w dole
podkolanowym. Zabiegi DN na mięśniach: brzuchaty łydki, podkolanowy, strzałkowe,
piszczelowy tylny oraz przedni, prostownik palucha oraz zginacz długi palucha.
13.15- 14.00 – przerwa obiadowa
14.00-15.15 – omówienie dysfunkcji i jednostek chorobowych stopy. Diagnostyka
USG stawu skokowego oraz ścięgna Achillesa oraz rozcięgna podeszwowego stopy
Wykonywanie zabiegów DN ścięgna Achillesa
15.15-15.30 – przerwa kawowa
15.30-16.30 – wykonywanie zabiegów DN na mięśniach: rozcięgno podeszwowe,
zginacz krótki palucha, międzykostne
16.30-17.00 – podsumowanie moduł II oraz całego szkolenia. Informacje o szkoleniu
rozwijającym – Igłowa: Elektroliza /Elektrostymulacja Śródmięśniowa/Neuromodulacje

Kursy:

Zapisz się:

Otwarte

Zjazd 1 (Prof. Kawczyński)

27-28 Kwiecień 2024

Zjazd 2 (dr Trybulski)

18-19 Maj 2024

Zapisz się:

Otwarte

Zjazd 1 (Prof. Kawczyński)

20-21 Kwiecień 2024

Zjazd 2 (dr Trybulski)

25-26 Maj 2024

FITS
FITS

Diagnostyka i terapia skoliozy wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Czytaj więcej
ESP Muscle Balance and Sport Training – kolano

Prewencja i rehabilitacja urazów stawu kolanowego

Czytaj więcej
OMPT

OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

Czytaj więcej

Zapisz się

Masz pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.