Neurodynamika w praktyce fizjoterapeutycznej

Poznaj program

Podczas tego kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie: a) Diagnostyki i terapii obwodowego układu nerwowego w zakresie zaburzonej neuromechaniki nerwów w dolegliwościach w obszarze miednicy i kończyn dolnych, kończyn górnych b) Diagnostyki i terapii obwodowego układu nerwowego w zakresie zaburzonej neuromechaniki nerwów w dolegliwościach w obszarze szyi/obręczy barkowej i kończyn górnych c) Rozpoznawania potrzeby zastosowania neuromobilizacji i stosowania jej w fizjoterapii narządu ruchu d) Przeprowadzania testów neurodynamicznych e) Stosowania różnych sposobów neuromobilizacji w wybranej jednostce chorobowej f) Planowania programu i zaleceń profilaktycznych w stosowaniu neuromobilizacji

icon
Czas trwania

Ilość godzin zegarowych: 15 (20 godz. dydaktycznych) W tym zajęcia teoretyczne: 5 zajęcia praktyczne: 10

icon
Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów

icon
Cena

1200 zł

Program Kursu:

  • Dzień I
  • 9.00 – 10.30 – Wprowadzenie. Neuroanatomia obwodowego układu nerwowego.
  • 10.45 – 14.00 - Neuromechanika nerwów obwodowych. Obraz kliniczny obwodowego bólu neurogennego (neuropatie obwodowe). Palpacja nerwów kończyny górnej.
  • 14.45 – 17.00 - Badanie neurologiczne. USG nerwów obwodowych kg (pokaz). Testy neurodynamiczne dla kończyny górnej.
  • Dzień II
  • 9.00 – 10.30 - Palpacja nerwów kończyny dolnej. Badanie neurologiczne
  • 10.45 – 14.00 - Testy neurodynamiczne dla kończyny dolnej
  • 14.45 – 17.00 - Neuromobilizacje nerwów kończyny górnej i dolnej

Teoria
– anatomia struktur nerwowych
– neurodynamiczne cechy obwodowego układu nerwowego
– neuroreceptory a nocyceptory
– Ból – wróg czy kolega?
– Wzorzec kliniczny – Centralna sensytyzacja.
– Przykłady terapii w wybranych jednostkach chorobowych
Praktyka
Lista struktur poddanych badaniu:
– trakt wybranych nerwów kończyny górnej: n. radialis, n. ulnaris, n. medius
– badanie tkanek wchodzących w interfejs mechaniczny nerwów splotu ramiennego i
kończyny górnej

– trakt wybranych nerwów kończyny dolnej: n. ischiadicus, n. peroneus communis, n. tibialis,
n. suralis, n. femoris, n. saphenus, n. obturatorius, n. cutaneus femoris lateralis
– badanie tkanek wchodzących w interfejs mechaniczny nerwów kończyny dolnej
– techniki neuromobilizacyjne centralne
– techniki neuromobilizacyjne obwodowe (ślizgowe i napięciowe) wraz z modyfikacjami
– wykorzystanie przesiewowych testów neurodynamicznych (SLUMP, PKB, ULNT1, 2 i 3, PNF)

Grzegorz Magoń:

Wykształcenie
Absolwent studiów magisterskich fizjoterapii AWF Kraków. Ukończył ponad 30 krajowych
i międzynarodowych kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii, diagnostyki narządu ruchu oraz
terapii manualnej w tym międzynarodowe szkolenie OMPT (IFOMPT) w niemieckim OMPT
Deutschland. Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fizjoterapii.

Doświadczenie zawodowe
Wieloletni nauczyciel akademicki w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Od 2009 roku z-ca kierownika Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i
Planowania Rehabilitacji w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych na
Wydziale Medycznym, Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Od 2008 roku kierownik Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Kardiologicznej w Centrum
Medycznym Medyk w Rzeszowie. Kierownik specjalizacji magistrów fizjoterapii.
Prowadzący licznych kursów i warsztatów z zakresu terapii manualnej, diagnostyki
fizjoterapeutycznej i klinicznej.
Autor i współautor ponad 30 publikacji naukowych i popularno-naukowych w polskich i
zagranicznych czasopismach naukowych.
Autor ponad 50 referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach
naukowych.
Promotor oraz recenzent ponad 50 prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich w
zakresie fizjoterapii.

Ukończone szkolenia i staże
 Center of Public Health, Medical School, PolyU, Singapur (2015)
 Uniwersytet w Istambule, Turcja (2014)
 Uniwersytet Herrera, Valencia, Hiszpania (2013)
 University of Southern California, Los Angeles, USA (2012)
 Politechnika w Hong-Kongu, Wydział Nauk o Rehabilitacji (2011)
 Uniwersytet w Toledo, Hiszpania (2011)
 Wandafonds fundation, Amsterdam Holandia (2010)

Program kursu do pobrania

Terminy kursów

Grupa 2 Warszawa

/

Instruktor: Grzegorz Magoń

Zapisz się:

Otwarte

Szkolenie

7 - 8 września 2024

FITS
FITS

Diagnostyka i terapia skoliozy wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Czytaj więcej
ESP Muscle Balance and Sport Training – kolano

Prewencja i rehabilitacja urazów stawu kolanowego

Czytaj więcej
OMPT

OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

Czytaj więcej

Zapisz się

Masz pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.