Zaawansowana fizjoterapia neurologiczna

Warsztaty kliniczne intensywnej fizjoterapii chorych z niedowładem połowiczym.

Poznaj program

Kurs skierowany jest dla fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych stale mających kontakt lub chcących specjalizować się w terapii dorosłych chorych po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Mile widziane jest aby uczestnicy kursu mieli już ukończone inne szkolenia podyplomowe takie jak PNF czy NDT-Bobath ale nie jest to konieczne. Kurs ten jest intensywnym szkoleniem praktycznym w zakresie technik i strategii odbudowy najważniejszych aktywności motorycznych (m.in. chód, ruchy kończyny górnej, aktywności codzienne) chorych po udarach mózgowych i urazach czaszkowo-mózgowych. Uczestnicy kursu będą w czasie 9 dni kursu (3x3 dni) prowadzili i obserwowali terapię chorych oraz brali udział w zajęciach warsztatowych. Problemy metodyczne oraz techniki stymulacji będą prezentowane przez wykładowcę na pacjentach. Celem tego szkolenia jest wzbogacenie warsztatu terapeutycznego i kreowanie nowych rozwiązań w terapii chorych po uszkodzeniu oun na wszystkich etapach leczenia. Istotą kursu jest nauka technik intensywnego i przyspieszonego działania leczniczego tak aby w tej samej jednostce czasowej osiągnąć z chorym większy postęp oraz uzyskać poprawę także z chorymi w okresie chronicznym. Kurs oparty jest na wiedzy neurobilogicznej i dowodach naukowych. W czasie szkolenia są wykorzystane badania własne prowadzącego szkolenie w zakresie kinematyki, kinetyki i aktywności mięśniowej chorych po uszkodzeniach mózgu a także ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z chorymi w oddziale udarowym i oddziale neurorehabilitacji.

icon
Czas trwania

3 razy 3 dni: 81 godzin dydaktycznych

icon
Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów

icon
Cena

4200 zł

Kurs składa się z trzech części po 3 dni każda, które skoncentrowane są na innych problemach funkcji
ciała i aktywności pacjentów z niedowładem połowiczym aczkolwiek będą się one przenikać.
Pierwsza część koncentruje się na odtwarzaniu podstawowych umiejętności motorycznych i
normalizacji patologicznego napięcia mięśniowego.
Druga część dotyczy reedukacji chodu.
Trzecia część w całości poświęcona jest reedukacji funkcji kończyny górnej.

 

Plan 1 części kursu:

Badanie i planowanie fizjoterapii chorych z patologią napięcia mięśniowego.

1. Dzień

09.00-11.00 Wprowadzenie. Ocena chorego – plan terapii. Badanie i ocena chorego w pozycjach „statycznych” (leżenie tyłem, siad, stanie).
11.15-12.45 Badanie i ocena chorego w trakcie podstawowych funkcji motorycznych (obroty na boki w leżeniu, siadanie z leżenia).
13.00-14.30 Praca z chorymi.
15.15-16.45 Neurobiologiczne podstawy fizjoterapii-wykład.
17.00-17.30 Zespół zaniedbywania, zespół odpychania,-wykład

2. Dzień

09.00-09.30 Spastyczność-wprowadzenie teoretyczne i implikacje kliniczne.
09.45-11.15 Mobilizacje tułowia u chorych po uszkodzeniu oun.
11.30-13.00 Mobilizacje łopatki.
13.30-15.00 Praca z chorymi.
15.15-17.30 Planowanie terapii.

3. Dzień

09.00-09.30 Pokaz terapii chorego.
09.45-12.00 Analiza podstawowych czynności dnia codziennego i planowanie terapii chorych.
12.45-13.50 Praca z chorymi
13.50-14.00 Podsumowanie pierwszej części kursu.

 

Plan 2 części kursu
Reedukacja funkcji chodu po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego.

Dzień pierwszy.

09.00-10.30 Prawidłowy chód i jego różne postacie po uszkodzeniu oun. Przyczyny i elementy składowe patologii chodu chorych z niedowładem połowiczym.
10.45-12.15 Reedukacja funkcji wstawania z siadu. Analiza funkcji statyczno-dynamicznej stopy.
12.30-14.00 Terapia chorych.
14.45-16.15 Mobilizacja deformacji stopy.
16.30-17.30 Pokaz terapii chorego. Analiza.

Dzień drugi

09.00-09.40 Odbudowa funkcji podporowej kończyny dolnej(wielopłaszczyznowość, liniowość, zakres ruchu).
09.45-11.15 Odbudowa funkcji podporowej c.d.
11.30-13.00 Terapia chorych.
14.00-15.30 Reedukacja fazy wymachu.
15.45-17.30 Łączenie innych funkcji z chodem.

Dzień trzeci

09.00-09.30 Nauka chodzenia po schodach, nauka szybkiego chodu i biegu
09.45-11.15 Zwiększanie zakresu ruchu dowolnego w stawach kończyny dolnej. Interpretacja parametrów czasowo-przestrzennych, siłowych i kinematycznych jako podstawa właściwej reedukacji chodu chorych z hemiplegią. Trójpłaszczyznowa analiza przypadków klinicznych na podstawie systemu Vicon, wielokanałowego EMG i sił reakcji podłoża.
11.30-13.00 Terapia chorych.
13.30-14.00 Analiza drugiej części kursu-pytania.

 

Plan trzeciej części kursu:

Reedukacja funkcji kończyny górnej.

Dzień pierwszy.

09.00-11.00 Analiza funkcji kończyny górnej. Stopnie trudności i typy aktywności.
11.15-13.00 Pobudzanie skurczu mięśni przy bezwładzie i głębokim niedowładzie.
13.15-14.45 Terapia chorych.
15.30-16.40 Wielopłaszczyznowość, liniowość i zakres ruchu w funkcji podporowej kończyny górnej.
16.45-17.30 Mobilizacja stawów kończyny górnej.

Dzień drugi

09.00-09.30 Pokaz terapii chorego.
09.45-11.15 Reedukacja różnych typów skurczu mięśniowego.
11.30-13.00 Terapia chorych.
14.00-15.30 „Stopniowe otwieranie” łańcucha mięśniowego. Rola płaszczyzny podparcia.
15.45-17.30 Planowanie reedukacji wybranych funkcji dnia codziennego. Plany terapii.

Dzień trzeci

09.00-09.30 Zwiększanie czynnego zakresu ruchu w stawie ramienno-łopatkowym.
09.45-11.15 Reedukacji subtelnych ruchów dłoni.
11.30-13.00 Terapia chorych
13.15-14.00 Analiza trzeciej części kursu. Pytania końcowe.

 

Prowadzący: Maciej Krawczyk, fizjoterapeuta –terapeuta NDT-Bobath, terapeuta PNF. Doktor
habilitowany nauk medycznych. Specjalista fizjoterapii. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i
Neurologii, Warszawa. Wydział Rehabilitacji AWF J.Piłsudskiego.

Grupa Warszawa

Grupa 2 Warszawa

/

Prowadzący:: Maciej Krawczyk

Zapisy:

Otwarte

Zjazd 1

14 - 16 czerwca 2024

Zjazd 2

30 sierpnia - 1 września 2024

Zjazd 3

11 - 13 października 2024

FITS
FITS

Diagnostyka i terapia skoliozy wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Czytaj więcej
ESP Muscle Balance and Sport Training – kolano

Prewencja i rehabilitacja urazów stawu kolanowego

Czytaj więcej
OMPT

OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

Czytaj więcej

Zapisz się

Masz pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.