USG Kurs rozwijający

USG NARZĄDU RUCHU DLA FIZJOTERAPEUTÓW

Poznaj program

Cel szkolenia:  optymalne przygotowanie do samodzielnego diagnozowania USG różnego typu dysfunkcji narządu ruchu w oparciu o wystandaryzowany, międzynarodowy protokół badania i oceny czynnościowej OMT  przygotowanie do poprawnego opisywania typowych nieprawidłowości w obrazie USG i na tej podstawie planowania odpowiedniej terapii - POCUS Czas trwania – 2 dni, 20 h dydaktycznych, w tym ok 15 h ćwiczeń praktycznych, 1 aparat klasy średniej lub wyższej na 2 osoby ćwiczące. Kurs zakończony jest zaliczeniem praktycznym, podczas którego Kursant przygotowuje, przeprowadza i opisuje badanie ultrasonograficzne wylosowanych struktur narządu ruchu czy elementów dynamicznego badania USG! Szkolenie realizowane jest w formie teoretycznej (25%) i praktycznej (75%) obejmującej praktyczne demonstracje badania USG poszczególnych struktur narządu ruchu oraz praktyczne ćwiczenia kursantów na nowoczesnych aparatach USG. Wszyscy uczestnicy szkolenia mają stały dostęp do aparatów USG. Szkolenie zakończone jest zaliczeniem praktycznym / egzaminem, podczas którego kursant przygotowuje, przeprowadza i opisuje badanie ultrasonograficzne wylosowanych struktur narządu ruchu / elementów dynamicznego badania USG dla potrzeb fizjoterapii.

icon
Czas trwania

2 dni, 20 godzin dydaktycznych (15 godz. praktyka / 5 godz. Teoria)

icon
Dla kogo?

Ukończone szkolenie podstawowe USG (dopuszcza się szkolenia zrealizowane w innych placówkach kształcenia podyplomowego).

icon
Cena

2100 zł

Program szkolenia:

  • powtórka i trening umiejętności praktycznych szkolenia podstawowego - czyli ultrasonografia ponad 30 najczęściej ocenianych w praktyce klinicznej w fizjoterapii struktur narządu ruchu.
  • uzupełnienie wystandaryzowanego, funkcjonalnego badania manualnego narządu ruchu wg międzynarodowych standardów OMT/IFOMPT (Orthopaedic Manual Therapy/IFOMT) o statyczne i dynamiczne badania USG.
  • ocena dodatkowych struktur nieujętych w programie nauczania na szkoleniu podstawowym: np. badanie łąkotek stawu kolanowego w przyłożeniu podłużnym tylno-bocznym i tylno- przyśrodkowym, screeningowa ocena funkcjonalna naczyń i nerwów dołu podkolanowego, pachwiny oraz szyi, elementy badania neurodynamicznego (przesuwalność traktów nerwowych) w USG, biofeedback mięśni SCM w treningu kręgosłupa szyjnego, dynamiczna ocena nerwu łokciowy w rowku/bruździe nerwu łokciowego („zespół rowka nerwu łokciowego / niestabilność”), funkcjonalna ocena więzozrostu piszczelowo-strzałkowego i inne.
  • analiza przygotowywania raportu i opisu klinicznego badania USG dla wybranych stawów/struktur dla potrzeb fizjoterapii. Nauka wprowadzania zautomatyzowanego raportowania w programie aparatu USG.

W ramach kursu:
 przypomnisz, powtórzysz i utrwalisz materiał z zakresu kursu
podstawowego
 rozwiniesz swoje umiejętności diagnostyczne o dodatkowe struktury nie
ujęte w szkoleniu podstawowym
 stawiamy nacisk na badanie dynamiczne aparatu ruchu
 przećwiczysz badanie wg zasady „minutowego rozpoznania”
 nauczysz się interpretować obraz USG i wykorzystywać w terapii
Sonofeedback
 nauczysz się sporządzać opis badania wg międzynarodowych
standardów ESSR, podpowiemy jak przygotować szablon opisu dla
poszczególnych struktur z własnym logo przychodni

 otrzymasz potrzebne w szkoleniu materiały dydaktyczne
 dowiesz się co to jest POCUS w fizjoterapii
 omówione i przedstawione zostaną wybrane elementy w zakresie
suchego igłowania (ang. dry needling) w obrazie USG – demonstracja
przez instruktora
 przypilnujemy, skorygujemy i przyciśniemy 🙂 by nauczyć Cię jak
najwięcej
 UWAGA: na zakończenie otrzymasz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
którego program został przeanalizowany i zaakceptowany przez Polskie
Towarzystwo Ultrasonografii Fizjoterapeutycznej. Tylko nieliczne
szkolenia posiadają taką certyfikację!!!

Wykaz struktur objętych programem szkolenia
W obrębie kończyny górnej
Ścięgna i brzuśćce mięśnia dwugłowego ramienia
Ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego
Ścięgno mięśnia podłopatkowego, cieśń podkrucza
Kaletka podbarkowo-podnaramanienna
Staw ACJ (barkowo-obojczykowy) – porównywanie obustronne z
wykorzystaniem funkcji Dual
Przestrzeń podbarkowa, AHD (staw czynnościowy barkowo-ramienny)
Obrąbek i zachyłek tylny stawu ramiennego
Ocena nerwu łokciowego w rowku/bruździe nerwu łokciowego („zespół rowka
nerwu łokciowego”)
Przyczep proksymalny prostowników nadgarstka, palców, przedziały
prostowników
Przyczep proksymalny zginaczy nadgarstka, palców
Ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia, zachyłek tylny stawu łokciowego
Nerw łokciowy, kanał nerwu łokciowego, więzadło Osbornea
Nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka (cieśń nadgarstka)

W obrębie kończyny dolnej:
Aparat wyprostny kolana: mięsień czworogłowy, przyczep proksymalny mięśnia
prostego uda, zachyłek nadrzepkowy, rzepka oraz więzadło rzepki proksymalnie
i dystalnie
Chrząstka stawowa (międzykłykciowa, kość udowa), kąt rowka rzepki, ocena
predyspozycji do uprawiania sportu
Aparat stabilizacji przyśrodkowej i bocznej: więzadła poboczne stawu
kolanowego (piszczelowe, strzałkowe), łąkotki, gęsia stopka, pasmo biodrowo-
piszczelowe – ITB
Struktury tylne kolana w tym lokalizacja cysty Bakera
Mięśnie łydki oraz ścięgno Achillesa
Rozcięgno podeszwowe oraz lokalizowanie i ocena ostrogi piętowej
Staw skokowy górny, zachyłek przedni stawu
Więzadło ATFL (skokowo-strzałkowe przednie), więzadło trójgraniaste
Zachyłek przedni, panewka i obrąbek stawu biodrowego
Okolica nadkrętarzowa, kaletka, pasmo biodrowo-piszczelowe

W ramach terapii SONOFEEDBACK pokażemy jak wykorzystać aparat USG do
reedukacji mięśnia poprzecznego brzucha, ocenić stan kresy białej,
aktywizować mięśnie barku celem redukcji konfliktu podbarkowego (mięsień
czworoboczny grzbietu, równoległoboczne, mięsień zębaty przedni – lokalizacja,
aktywizacja, trening pod kontrolą USG). Pokażemy również biofeedback SCM w
treningu kręgosłupa szyjnego.

Prowadzący szkolenie:

Dr n.med. Aleksander Zagórski
Instruktor / Polskie Towarzystwo Ultrasonografii Fizjoterapeutycznej (PTUF)
Dr Adrian Kużdżał, fizjoterapeuta OMT
Instruktor / Polskie Towarzystwo Ultrasonografii Fizjoterapeutycznej (PTUF)

Terminy kursu:

Grupa 1 Warszawa

/

Prowadzący: Adrian Kużdżał Aleksander Zagórski

Zapisy:

Otwarte

kurs

lista oczekujących

FITS
FITS

Diagnostyka i terapia skoliozy wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Czytaj więcej
ESP Muscle Balance and Sport Training – kolano

Prewencja i rehabilitacja urazów stawu kolanowego

Czytaj więcej
OMPT

OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

Czytaj więcej

Zapisz się

Masz pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.