Zintegrowane Metody Fizjoterapii

neuro-ortopedycznych dysfunkcji narządu ruchu

Poznaj program

Celem kursu jest zdobycie przez fizjoterapeutów wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie diagnostyki i terapii ze szczególnym uwzględnieniem metod terapii manualnej oraz treningu medycznego, w neuro-ortopedycznych dysfunkcjach narządu ruchu, w typowych w praktyce klinicznej jednostkach chorobowych. Ponadto program obejmuje naukę przeprowadzenia screeningu medycznego wg najnowszej wiedzy klinicznej oraz zasad EBM (Evidence Based Medcine).

icon
Czas trwania

Czas trwania kursu: 2 zjazdy po 3 dni

icon
Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów

icon
Cena

2000 zł za cały kurs

Zakres umiejętności nabywanych podczas kursu:

1. Potrafi wykonać badanie narządu ruchu dla potrzeb fizjoterapii,
2. Potrafi rozpoznać „czerwone flagi”- poważne patologie wymagające dalszej diagnostyki,
3. Potrafi wykonać mobilizacje stawów i tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych – odpowiednio do schorzenia i wieku pacjenta,
4. Potrafi zaprogramować odpowiednie ćwiczenia w zakresie treningu medycznego oraz zadania domowe odpowiednio do schorzenia i wieku pacjenta.

Czas kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu wynosi 8 godzin dydaktycznych dziennie. Kurs „ZMF neuro-ortopedycznych dysfunkcji kręgosłupa” trwa 6 dni (2 x 3 dni),

Program Kursu:

„ZMF neuro-ortopedycznych dysfunkcji kręgosłupa”:

Część I Kursu – czas trwania 24 godziny zajęć (3 dni x 8 godz. dydaktycznych)

1. Diagnostyka i terapia części szyjnej kręgosłupa (kręgosłup Cx)

– Anatomia, biomechanika i kinezjologia części szyjnej kręgosłupa z uwzględnieniem specyfiki połączenia czaszkowo-kręgosłupowego oraz połączenia szyjno-piersiowego.
– Badanie podmiotowe, badanie fizykalne: aktywne i bierne ruchy kręgosłupa szyjnego, ruchy fizjologiczne kręgów, gra stawowa segmentów ruchowych.
– Screening medycznego (w tym testy specjalne, testy bezpieczeństwa, testy stabilności więzadłowej).
– Ocena kontroli motorycznej, trening medyczny.
– Mobilizacje manualne stawów kręgosłupa szyjnego, techniki mięśniowo-powięziowe
– Case study / wzorce kliniczne – dyskopatia, zespół korzeniowy, stenoza kanału kręgowego i otworów międzykręgowych, zespół stawów międzywyrostkowych, niestabilność czynnościowa oraz strukturalna, stany pooperacyjne (dyskektomia, złamania zęba obrotnika i inne)
2. Diagnostyka i terapia części piersiowej kręgosłupa (kręgosłup Th) i klatki piersiowej

– Anatomia, biomechanika i kinezjologia kręgosłupa piersiowego oraz klatki piersiowej
– Badanie podmiotowe, badanie fizykalne: aktywne i bierne ruchy kręgosłupa, ruchy fizjologiczne kręgów, gra stawowa, z uwzględnieniem screeningu medycznego (testy specjalne, testy bezpieczeństwa)
– Ocena kontroli motorycznej, zasady treningu medycznego
– Mobilizacje manualne oraz automobilizacje stawów kręgosłupa piersiowego i żeber, techniki mięśniowo-powięziowe.
– Case study / wzorce kliniczne: dyskopatia, zespół korzeniowy, zespół stawów międzywyrostkowych, zespół stawów żebrowo-poprzecznych, wybrane jednostki kliniczne: chorobowe: TOS, zespól Th4, skoliozy.

Część II Kursu – czas trwania 24 godziny zajęć (3 dni x 8 godz. dydaktycznych)

1. Diagnostyka i terapia części lędźwiowej kręgosłupa (kręgosłup Lx)

– Anatomia, biomechanika i kinezjologia kręgosłupa lędźwiowego
– Badanie podmiotowe, badanie fizykalne: aktywne i bierne ruchy kręgosłupa, ruchy fizjologiczne kręgów, gra stawowa, z uwzględnieniem screeningu medycznego (testy specjalne, testy bezpieczeństwa)
– Ocena kontroli motorycznej, zasady treningu medycznego
– Mobilizacje stawów kręgosłupa lędźwiowego, techniki mięśniowo-powięziowe
– Case study / wzorce kliniczne: dyskopatia lędźwiowa, zespół korzeniowy, stenoza kanału kręgowego, stenoza otworów międzykręgowych, zespół stawów międzywyrostkowych, niestabilność czynnościowa oraz strukturalna, skolioza, stany pooperacyjne (dyskektomia, kręgozmyk i inne)

2. Diagnostyka i terapia stawów krzyżowo-biodrowych (SIJ)

– Anatomia, biomechanika i kinezjologia stawów krzyżowo-biodrowych oraz miednicy
– Badanie podmiotowe, fizykalne: aktywne i bierne ruchy, ruchy fizjologiczne stawów SIJ, gra stawowa stawów SIJ, z uwzględnieniem screeningu medycznego (testy specjalne, testy Lasletta, testy bezpieczeństwa)
– Ocena kontroli motorycznej, trening medyczny
– Mobilizacje manualne i automobilizacje stawów krzyżowo-biodrowych kręgosłupa, techniki mięśniowo-powięziowe
– Study case / wzorce klinicze: podrażnienie struktur więzadłowych stawów krzyżowo-biodrowych, dysfunkcje ruchowe w tym zablokowanie czynnościowe stawów SI.

3. Powtórzenie materiału z części I oraz II, egzamin teoretyczny i praktyczny.

Walidacja efektów nauczania:

1. Na bieżąco w trakcie realizacji poszczególnych tematów – sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego przez instruktorów szkolenia.

2. Końcowy egzamin praktyczny: przeprowadzony przez instruktorów szkolenia. Egzamin prowadzony w formie praktycznej obejmującej przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego, dobranie odpowiedniej strategii terapii oraz demonstracja praktyczna wybranych technik diagnostyczno-terapeutycznych. Warunkiem uzyskania zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu jest zaliczenie egzaminu.

Instruktorzy:

Dr Adrian Kużdżał OMPT-DVMT, fizjoterapeuta, (dyrektor podmiotu leczniczego MEDFIT, Kraków)
Dr Grzegorz Magoń OMPT-DVMT, specjalista fizjoterapii, kierownik Ośrodka Rehabalitacji Ogólnoustrojowej CM MEDYK w Rzeszowie
Dr Zbigniew Wroński OMPT-DVMT, specjalista fizjoterapii, (dyrektor podmiotu leczniczego FIZJOPUNKT, Warszawa).

Terminy kursów

Grupa 16 Warszawa

/

Instruktorzy:: Dr Adrian Kużdżał OMPT-DVMT, fizjoterapeuta Dr Grzegorz Magoń OMPT-DVMT Dr Zbigniew Wroński OMPT-DVMT

Zapisy:

Otwarte

1

4 - 6 marzec 2020

2

15 - 17 maj 2020

Grupa 17 Kraków

/

Wykładowcy: Dr Adrian Kużdżał OMPT-DVMT, fizjoterapeuta Dr Grzegorz Magoń OMPT-DVMT Dr Zbigniew Wroński OMPT-DVMT

Zapisy:

Otwarte

1

20 - 22 kwiecień 2020

2

18 - 20 maj 2020

Grupa 18 Warszawa

/

Instruktorzy:: Dr Adrian Kużdżał OMPT-DVMT, fizjoterapeuta Dr Grzegorz Magoń OMPT-DVMT Dr Zbigniew Wroński OMPT-DVMT

Zapisy:

Otwarte

1

11 - 13 października 2020

2

25 - 27 listopada 2020

Zobacz również

FITS
FITS

Diagnostyka i terapia skoliozy wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Czytaj więcej
ESP Muscle Balance and Sport Training – kolano

Prewencja i rehabilitacja urazów stawu kolanowego

Czytaj więcej
OMT

OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

Czytaj więcej

Zapisz się

Masz pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.