OMT

Szkolenie OMT- Maitland (DVMT)

Poznaj program

OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej, przeprowadzany pod nadzorem DVMT (niemieckiej organizacji fizjoterapeutów manualnych) i z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

icon
Czas trwania

Około 2 – 3 lata

icon
Dla kogo?

Do kursu OMT może przystąpić osoba, która ukończyła minimum 8 tygodni szkolenia koncepcji Maitland (po drugim tygodniu kursu 2b). Co ważne moduły teoretyczne otwarte są dla wszystkich zainteresowanych!

icon
Cena

Cena 4 dni kursu teoretycznego jest liczona następująco: 10 – 11 osób 2000 zł 12 – 13 osob 1700 zł 14 – 15 osób 1500 zł 16 – 17 osób 1300 zł 18 + 1100 zł

Program kursu

  Podczas szkolenia dostaniesz między innymi odpowiedź na pytania:

  ➢ Jak w codziennej praktyce klinicznej ustalać prognozę dla pacjentów?

  ➢ Jak rozpoznawać wzorce kliniczne? (Poznasz także nowe wzorce kliniczne!)

  ➢ Jak czynniki ryzyka wpływają na terapię i prognozę?

  ➢ Jak komunikować się z „trudnym” pacjentem?

  ➢ Jak w optymalny sposób stosować ćwiczenia i programy treningowe?

  ➢ Jak dawkować intensywność technik podczas badania i terapii?

  Powtórzysz i poszerzysz wiedzę z zakresu technik terapii manualnej, w tym manipulacji.

  W codziennej praktyce klinicznej wiele rzeczy wykonujemy automatycznie, bez wtórnej refleksji.

  Dzięki szkoleniu OMT nauczysz się przeprowadzać świadomy proces wnioskowania klinicznego u każdego pacjenta.

  Kurs składa się z dwóch typów zajęć: modułów praktycznych i teoretycznych. Część teoretyczna to cykl pięciu kursów (każdy trwa 4 dni), nastawionych na bardzo wnikliwe i krytyczne spojrzenie na współczesne podejście terapeutyczne, oraz przygotowujących do samodzielnej pracy z pacjentem.

  Moduły teoretyczne obejmują:

  Evidence Based Practice – wykorzystanie badań naukowych w fizjoterapii, jak korzystać z literatury i jak interpretować informacje z badań naukowych;

  Statystyka w medycznych badaniach naukowych i pisanie własnego artykułu;

  Screening medyczny w fizjoterapii – ocena stanu medycznego pacjenta, sytuacje niebezpieczne, w jakich sytuacjach musimy odesłać pacjenta do lekarza – to niezwykle istotne zagadnienia przydatne przy tzw. pierwszym kontakcie;

  Zagadnienia dotyczące bólu – omówienie mechanizmów bólowych, procesy chronifikacji, czynniki psychospołeczne i stojące za nimi strategie terapii bólu;

  Biomechanika i klasyfikacja wzorców dla potrzeb fizjoterapii.

  Drugim elementem szkolenia OMT Maitland (DVMT), są cztery moduły praktyczne tzw. Mentored

  Clinical Practice (MCP) – praktyka kliniczna pod nadzorem. W trakcie szkolenia trzeba zaliczyć cztery

  pięciodniowe moduły MCP. Oznacza to 160 godzin badania i terapii pacjentów pod nadzorem

  doświadczonych i wykwalifikowanych fizjoterapeutów OMT.

  1 nauczyciel może obserwować maksimum 4 osoby podczas kursu.

  Pod koniec szkolenia uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

  Egzamin OMT:

  1. Prezentacja pracy dyplomowej

  2. Przeprowadzenie badania i terapii pacjenta w obecności trzech egzaminatorów

  3. Egzamin medyczny

  4. Egzamin z technik, wykonywanych na uczestnikach i na nauczycielach

  KURSY TEORETYCZNE:

  Można brać udział nie będąc zapisanym na kurs OMT
  obowiązkowe dostępne dla wszystkich, można zrobić i „mieć zaliczone” na później.
  Przy większej liczbie chętnych, ceny będą spadać.

  Mentored Clinical Practice

  będą ustalane, jak tylko będziemy wiedzieć ile osób jest chętnych

  Evidence Based Practice – wykorzystanie badań naukowych w fizjoterapii

  Prowadzący:
  Marcus Trocha

  Termin:
  14.-17.11.2019 Gdańsk

  Omówienie dowodów naukowych dotyczących systemów kontroli motorycznej i przedstawieni na ichprzykładzie możłiwości (pozytywów i negatywów) badań naukowych w fizjoterapii.

  Pain Science OMT – problem bólu w fizjoterapii

  Prowadzący:
  Ralf Schesser

  Termin:
  12.-15.03.2020 Gdańsk

  Zaawansowana wiedza odnoście fizjoterapii pacjentów z bólem przewlekłym i terapii bólu.

  Prowadzący (Ralf) jest praktykiem, ale też członkiem Europejskiego Stowarzyszenia badania bólu i wykładowcą na wielu szkoleniach dotyczących tego tematu dla lekarzy i fizjoterapeutów.

  Przekazywana wiedza jest zrozumiała i naprawdę możliwa do wprowadzenia w praktyce klinicznej.

  Statystyka OMT

  Prowadzący:
  Axel Schäfer

  Termin:
  12.-13.11.2020 i 4 – 5.02.2020

  Na szkoleni STATYSTYSKA OMT nauczysz się podstaw statystyki na poziomie umożliwiającym rozumienie artykułów i badań naukowych. Ten kurs jest niezbędny żebyś był w stanie samodzielnie przygotować własna pracę badawczą wymaganą w procesie szkolenia OMT

  Screening w fizjoterapii

  Prowadzący:
  Kerstin Luedtke i Dr Knorr

  Termin:
  07.-08.05.2020

  Gdańsk

  Prowadzący:
  Dr Hans Knorr

  Termin: 14.-15.11.2020

  Warszawa

  Cena
  2000 zł

  Moduł “Screening medyczny” ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie czerwonych flag i czynników ryzyka odnośnie patologii które nie mogą być leczone przez fizjoterapeutę (samodzielnie).

  Podczas szkolenia omawiane są przypadki pacjentów i omawiany ich obraz kliniczny.

  Dzięki temu uczestnicy poznają objawy wskazujące na poważne patologie medyczne. Na koniec szkolenia uczestnik będzie wiedział jak efektywnie i skutecznie oceniać patologie
  medyczne i jak przedstawiać wyniki odpowiednim specjalistom medycznym.

  Biomechanika OMT

  Prowadzący:
  Marcus Trocha

  Termin:
  09.-10.05.2020 Gdańsk

  Zaawansowana wiedza odnośnie biomechaniki układu ruchu i jej powiązanei z terapią manualną.

  Prowadzący jest nauczelem akademickim i fizjoterapeutą z olbrzymim doświadczeniem.

  Evidence Based Practice, Gdańsk

  /

  Prowadzący: Marcus Trocha

  Zapisy:

  Otwarte

  14 - 17.11.2019

  Pain Science OMT, Gdańsk

  /

  Prowadzący: Ralf Schesser

  Zapisy:

  Otwarte

  12 - 15.03.2020

  Statystyka OMT

  /

  Prowadzący: Axel Schäfer

  Zapisy:

  Otwarte

  1

  12 - 13.11.2020

  2

  4 - 5.02.2020

  Screening w fizjoterapii, Gdańsk

  /

  Prowadzący: Kerstin Luedtke i Dr Knorr

  Zapisy:

  Otwarte

  07 - 08.05.2020

  Screening w fizjoterapii, Warszawa

  /

  Prowadzący: Dr Hans Knorr

  Zapisy:

  Otwarte

  14 - 15.11.2020

  Biomechanika OMT, Gdańsk

  /

  Prowadzący: Marcus Trocha

  Zapisy:

  Otwarte

  06 - 10.05.2020

  Opinie kursantów

  Zobacz również

  FITS
  FITS

  Diagnostyka i terapia skoliozy wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

  Czytaj więcej
  ESP Muscle Balance and Sport Training – kolano

  Prewencja i rehabilitacja urazów stawu kolanowego

  Czytaj więcej
  OMT

  OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

  Czytaj więcej

  Zapisz się

  Masz pytania?

  Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.