Koncepcja CLT® by Britta Dietz

Poznaj program

(Koordynacyjny Trening Lokomotoryczny) unikalne nieinwazyjne podejście, oparte na koncepcji pnf, do korekcji postawy ciała i dysbalansu mięśniowego, niestabilności stawowej, ograniczeń w zakresie ruchu, a nawet pracy z bólem Koncepcja CLT® została opracowana na podstawie koncepcji PNF jako innowacyjny program autorstwa Britty Dietz - Advanced Instruktora IPNFA®. Autorka powiązała swoje doświadczenia sportowe z wytycznymi koncepcji PNF, pozostając w zgodności z kompleksowymi wzorcami ciała, obserwowanymi podczas dwunożnej lokomocji. Koncepcja CLT® oparta jest na trójpłaszczyznowych wzorcach PNF. Zostały one połączone w 2 główne koordynacje: Sprinter i Skater/łyżwiarz, terapeutycznie wykorzystywane są również ich kombinacje. CLT® to praktyczne podejście stosowane jako narzędzie terapeutyczne przez certyfikowanych terapeutów w spersonalizowanej sesji z klientem lub w formie treningu własnego (tzw. hands off) mające na celu przywrócenie utraconej w wyniku choroby kontroli posturalnej, siły mięśniowej, mobilności, elastyczności złagodzenia bólu lub usunięcie dysfunkcji. Harmonijna aktywność wymaga skutecznej synchronizacji wielu aspektów sensomotoryki – jednoczesnej aktywacji grup mięśniowych, kontrolujących połączenia stawowe poszczególnych fragmentów ciała zaangażowanych w zadanie ruchowe. W CLT® osiągamy to dzięki połączeniu zasobów: kreowanie pożądanych synergii mięśniowych i łączenie ich w funkcjonalne kompleksy motoryczne, wykorzystanie mechanicznych właściwości kończyn i mięśni oraz stały strumień informacji sensorycznych, wzmacniany poprzez odpowiedni dobór pozycji do ćwiczeń. Celem CLT® jest praca ze skoordynowanymi strukturami. Podstawy naukowe koncepcji oparto na kilku tezach, najważniejsze z nich to prace M. Bernsteina i S. Gracovetsky’ego. Już w 1967 roku Mikołaj Bernstein wskazał na istnienie synergii mięśniowych jako neuronalnej strategii upraszczającej kontrolę nadmiaru stopni swobody w ludzkim ciele, sugerując wykorzystywanie kompleksowych ruchów w celu wspierania kontroli motorycznej w terapiach ukierunkowanych na cel (Bosch, 2015). W Teorii Dynamicznego Silnika (1988), postrzegającej lokomocję jako ruch inicjowany proksymalnie – S. Gracovetsky wykazał, że ruch kręgosłupa poprzedza ruchy kończyn i, przede wszystkim poprzez komponentę rotacyjną, stanowi podstawowy motor lokomocyjny. Autor dowodził, że skoordynowany ruch jest zawsze wynikiem wzajemnego oddziaływania integrującego wszystkie segmenty ciała, przy czym każdy segment odgrywa określoną rolę w całym procesie samoorganizacji (Williams i in.,1999). CLT® pracując w koordynacjach Sprinter/Skater, kontroluje pozycję punktów kluczowych (guz kulszowy i kąt dolny łopatki), w celu uzyskania balansu mięśniowego i ochronnego współskurczu antagonistów w tułowiu (proksymalnie) oraz optymalizacji równowagi mięśniowej w obwodowych częściach ciała. Proponowany sposób aktywacji pozostaje w zgodności z odruchową odpowiedzią neurologiczną i stanowi skuteczną interwencję fizjoterapeutyczną. Zastosowanie wzorców Sprinter/Skater pozwala stymulować jednocześnie całe ciało pacjenta. Terapeuci łatwo mogą przewidzieć kierunek i stopień wyzwalanych reakcji oraz zmaksymalizować pożądane efekty. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie lokomocji antygrawitacyjnej. Pacjent szybko rozpoznaje proponowane wzorce i automatyzuje ich wykonanie, jest to możliwe, gdzyż Sprinter/Skater odwołują się do genetycznych wzorców lokomocji człowieka, zakodowanych w OUN. Podczas terapii CLT® aktywujemy tzw. linie ® ochronne tułowia, które ułatwiają pacjentowi kontrolowanie postawy ciała w trakcie ruchu.

icon
Czas trwania

6 dni (2 x 3 dni - 42 godziny)

icon
Dla kogo?

fizjoterapeutów, trenerów medycznych.

icon
Cena

2900 zł za cały kurs

DLACZEGO CLT®?

CLT® to szybka i skuteczna regeneracja lub lepsze wyniki w sporcie.

REHABILITACJA: szybki i skuteczny powrót do zdrowia

Zalety:
 Stymulacja ruchów powiązanych z lokomocją i spontaniczną motoryką (sportem)
 szybkie uczenie motoryczne – aktywowanie automatycznych wzorców
 integracja mięśni stabilizujących tułów
 koordynacja całego ciała w każdej pozycji
 łatwość nauczenia pacjentów
 łatwość torowania dla terapeuty
 łatwość przyrównania do ruchów codziennych
 szybkie wyniki w terapii bólu
 w fizjoterapii praca indywidualna/grupowa
TRENING: lepsze wyniki i mniej urazów w różnych sportach

Zalety:
 zapobieganie urazom w zawodowym/rekreacyjnym sporcie i hobby
 trening funkcjonalny dodany do określonych ćwiczeń sportowych
 lepsze wyniki w sporcie i sprawności
 trening funkcjonalny
 trening indywidualny/grupowy

DLA KOGO JEST CLT®?

 OSOBY Z PROBLEMAMI ORTOPEDYCZNYMI I NEUROLOGICZNYMI
 OSOBY Z NIEDOSKONAŁOŚCIĄ CHODU LUB KOORDYNACJI
 DZIECI O NIEPRAWIDŁOWEJ POSTAWIE
 SPORTOWCY – profesjonalny / funkcjonalny trening sportowy
 ZDROWI LUDZIE W KAŻDYM WIEKU – fitness/ rekreacja
 OSOBY STARSZE – zapobieganie upadkom

KURS CLT® A/B Warszawa

Poziom A – 21 godzin nauczania

Program szczegółowy:

Dzień 1.

9:00 Krótkie wprowadzenie do historii CLT, jak rozwinęłam swoją koncepcję.
Praktyczne doświadczania, jak wyzwolić mimowolnie wzorce Sprinter i Skater
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00 Praktyka: koordynacja Sprinter w różnych pozycjach wyjściowych
17:00 Zakończenie dnia

Dzień 2.

9:00 Przegląd poziomów aktywności i technik.
Wybrane techniki w koordynacji Sprinter
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 Jakie problemy pacjentów możemy rozwiązać?
17:00 Zakończenie dnia

Dzień 3.

9:00 Stanie jednonóż (torowanie podporu w chodzie – Sprinter/Skater)
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 Rozwinięcie koordynacji Sprinter na różnych poziomach aktywności i z
zastosowaniem wybranych technik
17:00 Zakończenie dnia

Poziom B – 21 godzin nauczania

Program szczegółowy:

Dzień 1.

9:00 Stabilny tułów jako podstawa wszelkiej aktywności (prezentacja dr Lee),
wprowadzenie do zagadnień chodu, specyfika poszczególnych faz chodu.
Gait balet. Problemy pacjentów w chodzie i jak je rozwiązać
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00 Praktyka: Obroty, torowanie rotacji tułowia
17:00 Zakończenie dnia

Dzień 2.

9:00 Chopping

11:00 Demonstracja pacjenta
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 Lifting – torowanie rotacji w odcinku piersiowym kręgosłupa
17:00 Zakończenie dnia

Dzień 3.

9:00 Problem terapeutyczny – staw ramienny, strategie postępowania
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 Powtórki, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
17:00 Zakończenie kursu

Instruktor:
Britty Dietz – Advanced Instruktora IPNFA®.

Grupa 1 Warszawa

/

Instruktor:: Britty Dietz

Zapisz się:

Otwarte

Poziom A

lista oczekujących

Poziom B

lista oczekujących

FITS
FITS

Diagnostyka i terapia skoliozy wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Czytaj więcej
ESP Muscle Balance and Sport Training – kolano

Prewencja i rehabilitacja urazów stawu kolanowego

Czytaj więcej
OMPT

OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

Czytaj więcej

Zapisz się

Masz pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.