Terapia Manualna Ernest Wiśniewski

Poznaj program

Program szkolenia w Terapii Manualnej obejmuje szeroki zakres badania i leczenia w fizjoterapii ortopedycznej od analizy zaburzeń w aktywnościach dnia codziennego po szczegółową diagnostykę różnicową na poziomie struktur i funkcji.  Program kursu został dostosowany do wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność badania i leczenia w tym szczególnie wnioskowania klinicznego oraz budowania strategii i planów leczenia u pacjentów z dolegliwościami bólowymi i ograniczeniem ruchu w kręgosłupie i stawach obwodowych. Zajęcia prowadzone są formie praktycznych ćwiczeń, przeplatanych krótkimi wykładami z teorii.  Uczestnicy wykonują na sobie wszystkie elementy badania i leczenia pod nadzorem prowadzącego instruktora. Istotnym elementem zajęć jest nauka wnioskowania klinicznego i budowania złożonych strategii terapii od fazy przygotowania struktur i ich funkcji po odtwarzanie aktywności w pozycjach wysokich np.  w pozycji siedzącej lub stojącej. W ramach prowadzonych zajęć instruktor prezentuje na każdym module (I – IV) wzorcowe badanie i terapie z udziałem zaproszonych pacjentów. W ramach 2-3 następujących po sobie wizyt, interpretowane są spodziewane efekty krótkoterminowe stosowanych procedur oraz planowanie strategii terapii długofalowych. Omawiane są zalecane zadania domowe, dobór testów i interpretacja ich wyników. Szklenie obejmuje łącznie 280 godzin edukacyjnych podzielone na 7 modułów, każdy po 5 dni. Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po każdym ukończonym module uczestnik otrzyma zaświadczenie oraz po zdanym egzaminie końcowym Certyfikat Terapeuty Manualnego.

icon
Czas Trwania

Szkolenie obejmuje łącznie 280 godzin edukacyjnych podzielone na 7 modułów, każdy po 5 dni.

icon
Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów

icon
Cena

1590 zł za jeden Moduł, 11 130 zł za cały kurs.

Program kursu:

  Moduł I

  • ogólne wprowadzenie do modelu badania i koncepcji Terapii Manualnej.
  • badanie funkcjonalne oraz techniki leczenia kręgosłupa szyjnego z typowym problemem: stawowym, mięśniowym oraz w strukturach nerwowych;
  • badanie i leczenie ograniczenia ruchomości w stawie ramienno-łopatkowym;
  • przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego
  • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

   

  Moduł II 

  • badanie i leczenie problemu w regionie stawów głowy;
  • badanie i leczenie przejścia szyjno-piersiowego oraz pierwszych żeber
  • badanie i leczenie stawów obręczy barkowej;
  • badanie i leczenie bolesnego barku;
  • badanie i leczenie łokcia, nadgarstka i dłoni
  • przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego;
  • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

   

  Moduł III

  • badanie różnicowe oraz techniki leczenie kręgosłupa lędźwiowego z typowym problemem: stawowym, mięśniowym i w strukturach nerwowych;
  • badanie i leczenie stawu biodrowego i krzyżowo-biodrowego;
  • przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego;
  • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

   

  Moduł IV

  • Badanie różnicowe oraz techniki leczenie kręgosłupa piersiowego z typowym problemem: stawowym i mięśniowym oraz stawów żebrowo-kręgowych;
  • badanie i leczenie stawu kolanowego, skokowego i stawów stopy
  • przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego;
  • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

   

  Moduł V

  • badanie i leczenie stawów skroniowo-żuchwowych;
  • szyjno pochodne bóle i zawroty głowy;
  • neurodynamiczność, badanie i leczenie typowych cieśni nerwów obwodowych;
  • badanie i leczenie niestabilności (nad ruchomości) w:
  • kręgosłupie szyjnym,
  • kręgosłupie lędźwiowym,
  • stawie kolanowym,
  • stawie barkowym.

   

  Moduł VI (FTM)

  Funkcjonalny Trening Medyczny obejmuje teorie i metodykę planowania treningu w zależności od zakładanych celów terapii w odniesieniu do omawianych zespołów klinicznych. W trakcie zajęć omówione zostaną min.;

  • fizjologia wysiłku;
  • procesy gojenia tkanek;
  • mechanizmy redukcji bólu w fizjoterapii i budowania zdolności do obciążania;
  • prewencja urazów;
  • Interwencje w fazie ostrej, postępowanie w świeżych urazach sportowych.

   

   

   

  Moduł VII

  Clinical Reasonig, moduł obejmuje podsumowanie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności z pierwszych 6 modułów.  Na przykładach symulacji przypadków klinicznych utrwalane jest wnioskowanie kliniczne oraz wzorce badania.  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i pogłębionych dyskusji na temat planowania   różnych strategii leczenia.

   

  Egzamin (E)

  • egzamin teoretyczny
  • egzamin praktyczny

  Terapia Manualna

  Grupa 1 Warszawa

  /

  Instruktor:: Ernest Wiśniewski PT, MSc, OMT Instruktor Terapii Manualnej

  Zapis:

  Otwarte

  Moduł I

  29 lipca - 2 sierpnia 2020

  Moduł II

  28 listopada - 2 grudnia 2020

  Moduł III

  23 - 27 stycznia 2021

  Moduł IV

  8 - 12 maja 2021

  Moduł V

  24 – 28 sierpnia 2021

  Moduł VI

  26 - 30 listopad 2021

  Moduł VII

  Do ustalenia początek 2022

  Egzamin

  Do ustalenia początek 2022

  Grupa 2 Warszawa

  /

  Instruktor:: Ernest Wiśniewski PT, MSc, OMT Instruktor Terapii Manualnej

  Zapisy:

  Otwarte

  Moduł I

  13 - 17 września 2021

  Moduł II

  19 - 23 stycznia 2022

  Moduł III

  Do ustalenia 2022

  Moduł IV

  Do ustalenia 2022

  Moduł V

  Do ustalenia 2022

  Moduł VI

  Do ustalenia 2022

  Moduł VII

  Do ustalenia 2022

  Egzamin

  Do ustalenia początek 2023

  FITS
  FITS

  Diagnostyka i terapia skoliozy wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

  Czytaj więcej
  ESP Muscle Balance and Sport Training – kolano

  Prewencja i rehabilitacja urazów stawu kolanowego

  Czytaj więcej
  OMT

  OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

  Czytaj więcej

  Zapisz się

  Masz pytania?

  Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.