Praktyczna rehabilitacja urazów ACL, od A > Z, podejście oparte na dowodach naukowych

Kurs prowadzony przez Nirit Rotem Lehrer

W skrócie

Ten 2-dniowy kurs prezentuje podejście terapeutyczne oparte na dowodach stosowane u pacjentów po urazach przedniego więzadła krzyżowego (ACL).
Kurs obejmuje części praktyczne i teoretyczne, kładzie nacisk na nauczanie i kontrolę ruchową poprzez praktyczne zastosowanie treningu nerwowo-mięśniowego we wszystkich fazach: od profilaktyki do powrotu do sportu.
Na koniec kursu uczestnicy będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zaplanowania, wdrożenia i monitorowania programu rehabilitacji ACL u pacjentów z różnymi wymogami fizycznymi i potrzebami aktywności.

Pierwszy termin 9 – 10 marca 2019

❖ Na koniec kursu, uczestnicy będą potrafili:
❖ Konsultować możliwości terapii.
❖ Planować, wdrażać i monitorować indywidualny, nieoperacyjny lub pooperacyjny program rehabilitacji.
❖ Wspierać i motywować pacjenta w trakcie trwania tego procesu.
❖ Testować i trenować pacjenta w celu powrotu do sportu.
❖ Zastosować program prewencji urazów.
❖ Stosować ćwiczenia nerwowo-mięśniowe w różnych przypadkach klinicznych.
❖ Wykorzystywać duży repertuar ćwiczeń dla kończyny dolnej.


icon-cal

Czas trwania

Czas trwania kursu: 2 dni

icon-users

Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, oraz lekarzy

icon-users

Cena

1400 zł za kurs

 

Program kursu:

Dzień 1
· 9:00 AM-9:15 AM
Wprowadzenie do kursu i przedstawienie jego celów.

· 9:15 AM-11:00 AM
ACL- możliwości terapii: operacyjne i nieoperacyjne. Efektywność, oczekiwania pacjenta i możliwe powikłania. Konsultowanie z pacjentem dostępnych opcji. Główne problemy w perspektywie krótko- i długofalowej. Los pacjenta z uszkodzeniem ACL.

· 11:00 AM-11:30 AM – Przerwa
· 11:30 AM- 1:00PM
Zasady terapii: progresja, uwagi dotyczące operacji, praca w otwartym/zamkniętym łańcuchu, kontrola czuciowa i ruchowa, trening nerwowo-mięśniowy, wzmacnianie, czynniki motywujące i czynniki osobowe.
· 1:00 PM – 1: 45 PM Przerwa
· 1:45 PM- 3:15 PM
Część praktyczna: rehabilitacja w fazie ostrej, niesprawność, powiązanie z urazem/ dobór operacji, testy, korzyści ćwiczeń pragmatycznych, program ćwiczeń domowych.

· 3:15 PM – 3:30 PM Przerwa
· 3:30 PM – 5:00 PM
Część praktyczna c.d.: rehabilitacja w fazie pośredniej. Jak dobrać trening, będący bezpiecznym wyzwaniem dla pacjenta? Pytania

Dzień 2

· 9:00 AM– 10:30 AM
Zasady nauczania ruchowego i kontroli ruchu, profilaktyka, zaawansowany trening nerwowo-mięśniowy, bieganie, progresja specyficzna dla poszczególnych dziedzin sportu, prewencja pierwotna i wtórna.

· 10:30 AM- 11:00 AM -przerwa
· 11:00 AM-12:30 AM
Część praktyczna: faza zaawansowana: trening nerwowo-mięśniowy, grywalizacja, budowanie pewności.
· 12:30 AM -1:15 PM Przerwa
·
·
·
· 1:15 PM- 14:00 PM
Monitorowanie ocena uzyskanej progresji – powrót do sportu. Pomiary kliniczne, pomiary według oceny pacjenta, testy funkcjonalne. Co, kiedy, dlaczego i jak. Kryteria powrotu do sportu i wdrażanie aktywnego powrotu do danej dyscypliny, współpraca z trenerem.
· 2:00 PM – 2:30 PM Przerwa
· 2:30 PM – 16:00 PM
Część praktyczna: program skoków i lądowania, testy oceniające możliwość powrotu do sportu,
Pytania i odpowiedzi.

Termin kursu

Grupa 1 Warszawa
9 – 10 marca 2019

Instruktor:

Nirit Rotem Lehrer to klinicystka, naukowiec i nauczycielka na polu MSK i rehabilitacji sportowej od ponad 25 lat. Nirit wykładała podczas wielu programów akademickich – od BPt do specjalizacji MD- a także podczas licznych konferencji i programów edukacyjnych w Izraelu i na świecie, nauczając najczęściej o stawie kolanowym i możliwościach stosowania nauki ruchu w sporcie i rehabilitacji ortopedycznej.

Jej badania są chętnie cytowane w literaturze dotyczącej ACL.
Nirit była przewodniczącą Israeli Physiotherapy Society (Stowarzyszenia Fizjoterapii w Izarelu) a od 2014 roku jest członkiem European WCPT Professional Issues Working Group.

Obecnie jest kierownikiem oddziału fizjoterapii w szpitalu i centrum rehabilitacji w Hadassah oraz prowadzi konsultacje fizjoterapeutyczne pośród wiodących drużyn z Izraela, dotyczące w znacznej mierze rehabilitacji ACL.

 

Zobacz też:

Pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami (e-mail: info@ortokursy.pl • telefon: +48 509 464 984).