Blog

Fizjoterapia Kręgosłupa

17.10 2019

/

Autor:

redaktor

/

Blog

The European Sports physiotherapy Education Network

Nauczyciel: Harald Bant

Cele nauki :

Tematy medyczne
Opanowanie wiedzy z zakresu fizjologii tkanki łącznej, dysków międzykręgowych i stawów międzywyrostkowych 
Opanowanie wiedzy z zakresu anatomii i biomechaniki kręgosłupa i ich znaczenia klinicznego dla diagnostyki i fizjoterapii

Tematy fizjoterapeutyczne
Opanowanie wiedzy z zakresu różnych patologii i uszkodzeń kręgosłupa, diagnostyki przepukliny, niestabilności i kompresji nerwów.
Opanowanie różnych praktycznych działań fizjoterapeutycznych jak również interpretacji efektów fizjoterapii.
Opanowanie wskazań do aktywnej fizjoterapii pacjentów z problemami z kręgosłupem.
Opanowanie skutecznych ćwiczeń fizjoterapii kręgosłupa.

Zawartość

ν Anatomia i biomechanika kręgosłupa lędźwiowego
ν Szczegółowa fizjologia tkanki łącznej dysków między kręgowych, stawów międzywyrostkowych i nerwów.
ν Patologie kręgosłupa: przepuklina, niestabilność, kompresja nerwu
ν Badanie fizjoterapeutyczne kręgosłupa; Triada diagnostyczna Gordona, Kontrola ruchu i zaburzeń.
ν Trening 
ν Metodologia aktywnej rehabilitacji kręgosłupa

Fizjoterapia od mikro do makro
Struktura (bio)
Forma i funkcja (bio)
Zachowania motoryczne (bio)
Zachowania afektywne i kognitywne (Psycho)
Świadomość (Psycho)
Środowisko (Społeczne)

Model obciążania
Obciążanie?????
Funkcja determinuje organ
(Nie)stabilność kręgosłupa
(Nie)stabilność według Panjabiego

Omówienie zasad działania systemu lokalnego i globalnego

Niestabilność
Diagnostyka niestabilności
Mechanizmy stabilizacji

Urazy – fazy gojenia tkanek
Uszkodzenia dysków – wypuklina, przepuklina, sekwestr stopnie uszkodzenia i badanie, objawy itp.
Terapia zachowawcza przepukliny
Wskazania do operacji
Ryzyko uszkodzeń

Czerwone flagi – mogą wskazywać na poważne patologie – odsyłamy pacjenta na dalsze badania
ν Uraza (z i bez osteoporozy).
ν Pierwszy LBP poniżej 20 lub powyżej 50 lat.
ν Nowotwór w historii.
ν Objawy neurologiczne.
ν Ból nocny.
ν Henschke N. , C. G. Mower, i Refshauge K. A systematic review identifies five „red flags” to screen for spine fracture in patients with low back pain. Journal of Clinical Epidemiology 61 (2) :110-118, 2008.

Żółte flagi – ryzyko powstania problemu przewlekłego
„Żółte flagi to objawy kliniczne które mogą wskazywać na progresję w kierunku chroniczności.” (Taylor, 2002)
ν   Czynniki prognostyczne
♦ Nieracjonalne myśli.
♦ Kinezjofobia
ν „strach przed bólem powoduje większą niepełnosprawność niż ból sam w sobie!”

Trzy podgrupy przewlekłego bólu pleców
Podgrupa 1
ν Zmieniona adaptacyjnie kontrola motoryczna, wywołana określoną patologią. (czerwone flagi, określone problemy bólowe pleców w kombinacji z problemami neurologicznymi lub zapaleniem)
Podgrupa 2
ν Zmieniona kontrola motoryczna i ból sterowany centralnie, wtórnie z powodu czynników psychologicznych
ν Dominują czynniki psychospołeczne, np.:
♦ Strach
♦ Depresja
♦ Złość
♦ Myślenie negatywne
♦ Negatywna sytuacja społeczna 
♦ Kiepskie sposoby radzenia sobie z problemami 
♦ itd.
Podgrupa 3
ν Nieprawidłowa kontrola motoryczna i związane z tym nieprawidłowe strategie radzenia sobie z problemem przy nie specyficznych bólach pleców
ν Kontrola motoryczna
♦ Zaburzenia ruchu
♦ Zaburzenia kontroli

Zaburzenia ruchu
ν Cechy:
♦ Ostry ból
♦ Utrata ruchomości w bolesnym kierunku
♦ Mocna obawa przed bólem
♦ Zwiększenie odruchowej aktywności motorycznej
♦ Zwiększenie obciążenia tkanki łącznej
♦ Strach przed bolesnym ruchem
♦ Ograniczenia aktywności
ν Skutek:
♦ Obwodowa i centralna wrażliwość na ból

Zaburzenia kontroli
ν Cechy:
♦ Wolno narastające dolegliwości
♦ Brak utraty ruchomości w bolesnym kierunku
♦ Zmniejszona świadomość bólu
♦ Zmniejszona odruchowa aktywność motoryczna 
♦ Zwiększone obciążenie tkanki łącznej
♦ Prowokacja bólu
♦ Strach przed bolesnymi czynnościami
♦ Ograniczenia aktywności
ν Skutek:
♦ Obwodowa i centralna wrażliwość na ból

Leczenie

Podczas kursu omawiane są ćwiczenia dostosowane do pacjentów w stanie ostrym jak i intensywnie trenujących

Przykład ćwiczeń: stabilizacja, progresja obciążeń

Mostek w staniu
Mostek w podporze na łokciu i kolanie
Mostek w podporze na dłoni i stopach

Przykład ćwiczeń: Stabilizacja, progresja obciążeń

 Wysoki siad bez obciążenia i z obciążenie, pochyleni i ciężarek
Wysoki siad ręce proste / pochylenie
Wiosła ze sztangą

Literatura / linki:
ν BANT H. et al, Sports physiotherapy, Thieme, 2011.
ν F. van den Berg. Applied Physiology 1 – the connective tissue of the body and understand Influence, Working Stuttgart:, 2011.
ν Delforge G. Musculoskeletal trauma: Implications for sports injury Management, Human kinetics, 2002.
ν Diemer F. And Sutor V. Medical training therapy, Stuttgart:Georg- Working , 2006.
ν BANT H. And Ophey M. Sports physiotherapy at lumbalem back pain. Physiopraxis 5 (4) :22-25, 2007.
ν www.esp-education.net

Zapisy na KURS