Igłoterapia sucha

Skuteczna metoda redukcji dolegliwości bólowych, poprawy ruchomości i tonusu mięśniowego. Karol Szapel MSc PT MT CAFS CDN

Poznaj program

Szkolenie jest autorskim programem edukacyjnym, którego autorem jest fizjoterapeuta neuroortopedyczny Karol Szapel. Zawarte w programie zagadnienia opracowano na podstawie szerokiej meta-analizy i integracji współczesnych doniesień, teorii i hipotez naukowych oraz doświadczeń własnych z ponad 10 lat praktyki igłoterapeutycznej.

icon
Czas trwania

2 razy po 3 dni 39 godzin zegarowych (52 godziny dydaktyczne)

icon
Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów oraz akupunkturzystów

icon
Cena

3400 zł przy płatności jednorazowej 3600 zł w dwóch ratach 1800 zł za zjazd płatne przed każdym modułem

Program kursu

Igłoterapia sucha (DN – dry needling)

to metoda terapeutyczna, polegająca na mechanicznym oddziaływaniu na wybraną strukturę anatomiczną za pomocą wprowadzanej przez skórę cienkiej i pełnej igły, bez podawania (iniekcji) jakichkolwiek preparatów farmakologicznych, ani suplementów. Głównym mechanizmem oddziaływania igłoterapii suchej, bez względu na okolicę aplikacji, jest wywoływanie procesów odwrażliwienia obwodowego (desensytyzacji obwodowej).

Igłoterapia sucha (DN – dry needling)

Mechanizm odwrażliwiania jest formą neuromodulacji bólu, a więc jego głównym zadaniem jest obniżanie poziomu dolegliwości bólowych, a tym samym poprawa funkcjonalności pacjenta i umożliwienie podjęcia dalszych kroków terapeutycznych. Należy podkreślić, iż zjawisko w postaci punktu spustowego występuje u każdej osoby powyżej 1 roku życia – to poziom uwrażliwienia owych punktów jest aspektem klinicznym, wymagającym interwencji terapeutycznej.

Poznasz znacznie więcej, niż same techniki.

Kluczowym aspektem igłoterapii suchej jest dostosowanie parametrów zabiegowych i bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Opis kursu:

Szkolenie składa się z 2 modułów 3-dniowych, zawierających łącznie 39 godzin zegarowych (52 godziny
dydaktyczne) oraz bezpłatnego egzaminu certyfikacyjnego (DN-Ex), organizowanego w ustalonym
indywidualnie terminie:
Moduł podstawowy (DN-M-1)
Czas trwania: 3 dni / 19,5 godz. zeg. / 26 godz. dyd.
‣ Przedstawienie podstawowych informacji patofizjologicznych, diagnostycznych i metodycznych
igłoterapii suchej punktów spustowych
‣ palpacja, diagnostyka i techniki igłoterapeutyczne dla mięśni obręczy kończyny górnej i dolnej
Moduł zaawansowany (DN-M-2)
Czas trwania: 3 dni / 19,5 godz. zeg. / 26 godz. dyd.
‣ Przedstawienie zaawansowanych informacji neurofizjologicznych, różnicowania i metodyki
igłoterapii suchej punktów spustowych
‣ palpacja, diagnostyka, różnicowanie i techniki igłoterapeutyczne dla mięśni kończyny górnej, dolnej
oraz kręgosłupa
Egzamin certyfikacyjny (DN-Ex)
Uzyskanie certyfikatu wymaga uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.
Czas trwania: 1 godzina zegarowa
‣ Test: 20-30 pytań zamkniętych
‣ Praktyka: omówienie i przedstawienie procesu diagnostyczno-terapeutycznego 2 zagadnień,
wylosowanych przez uczestnika

Cele kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie rozumiał i potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej
praktyce klinicznej, w tym:
‣ anatomię i fizjologię układu mięśniowo-powięziowego
‣ biomechanikę układu mięśniowo-powięziowego
‣ patoneurofizjologię punktów spustowych
‣ mechanizmy bólu lokalnego i rzutowanego z układu mięśniowo-powięziowego
‣ mechanizmy powstawania i utrzymywania się zespołów bólu mięśniowo-powięziowego
‣ współwystępowanie dysfunkcji somatycznych, trzewnych i autonomicznych
‣ podstawy oddziaływania, metodykę zabiegową oraz bezpieczeństwo zabiegów DN

Efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:
‣ przeprowadzić wywiad i badanie kliniczne w kontekście mięśniowo-powięziowych zespołów
bólowych
‣ różnicować dysfunkcje i patologie somatyczne, trzewne i autonomiczne w kontekście mięśniowo-
powięziowych zespołów bólowych
‣ rozpoznawać wzorce rzutowanego bólu mięśniowo-powięziowego
‣ przeprowadzić badanie manualne i określić wzorzec zaburzenia mięśniowo-powięziowego, w tym
wzorzec przeciążeniowy, kompensacyjny i neurogenny
‣ planować i wykonać terapię punktów spustowych metodą DN
‣ zapobiegać i postępować w przypadkach niepożądanych odpowiedzi i komplikacji śród- i
pozabiegowych

Zagadnienia

Program szkoleniowy obejmuje poniższe zagadnienia teoretyczne i praktyczne:
‣ Struktura układu mięśniowo-powięziowego – architektura, przebiegi, topografia, palpacja, badanie
kliniczne
‣ Unerwienie układu mięśniowo-powięziowego – pochodzenie, przebiegi, topografia, palpacja, strefy
ryzyka
‣ Unaczynienie układu mięśniowo-powięziowego – pochodzenie, przebiegi, topografia, palpacja, strefy
ryzyka
‣ Fizjologia i patofizjologia skurczu mięśniowego
‣ Definicje i terminologia MTrPs
‣ Zaburzenia histologiczne, bioemchaniczne, hemodynamiczne, biochemiczne i czynnościowe
wywołane aktywnością MTrPs – przegląd literatury
‣ Hipotezy patofizjologii MTrPs – przegląd literatury
‣ Podstawy nauk o bólu mięśniowym
‣ Dysfunkcje motoryczne, sensoryczne i autonomiczne w wyniku aktywności punktów spustowych
‣ Czynniki wywołujące i podtrzymujące aktywność MTrPs
‣ Kryteria diagnostyczne mięśniowo-powięziowego zespołu bólowego
‣ Diagnostyka różnicowa pod kątem MPS i MTrPs
‣ Metodyka zabiegów igłoterapeutycznych, w tym:
– Wskazania i przeciwwskazania do DN
– Informowanie i zgoda pacjenta
– Przygotowanie miejsca i narzędzi zabiegowych
– Dobór igły, metody stabilizacji tkanki, zasady wkłucia, penetracji i manipulacji igłą
– Zasady wzbudzania i kontrolowania intensywności odpowiedzi zabiegowych
– Postępowanie pozabiegowe, minimalizacja tkliwości pozabiegowej
– Postępowanie w przypadku niepożądanych odpowiedzi śród- i pozabiegowych oraz komplikacji

Instruktor i autor:

Karol Szapel
Fizjoterapeuta neuro-ortopedyczny z ponad 14-letnim doświadczeniem klinicznym i ponad 10-letnim doświadczeniem nauczycielskim. Jego priorytetem jest zaangażowanie uczestników w proces uczenia się oraz przekazywanie wiedzy tak, aby uczestnik przede wszystkim rozumiał, nie tylko poznawał suche fakty, techniki i sztuczki terapeutyczne.

Organizator ponad 125 szkoleń, prowadzący projekty naukowe przy Polskiej Akademii Nauk (PAN), współzałożyciel i kilkuletni dyrektor FICO Polska.

Igłoterapia sucha

Termin kursu

Grupa 13 Warszawa

/

Instruktor: Karol Szapel

Zapisy:

Otwarte

1 zjazd

13 - 15 września 2024

2 zjazd

8 - 10 listopada 2024

Opinie kursantów

Zobacz również

FITS
FITS

Diagnostyka i terapia skoliozy wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Czytaj więcej
ESP Muscle Balance and Sport Training – kolano

Prewencja i rehabilitacja urazów stawu kolanowego

Czytaj więcej
OMPT

OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

Czytaj więcej

Zapisz się

Masz pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.